Plány na zásobování města pitnou vodou

Poté, co se říčanské radnici podařilo navýšit dodávky vody z Prahy a realizuje projekt Voda pro domácí, připravuje i další varianty, jak v budoucnu zajistit dostatek vody pro obyvatele.

V současnosti je jediným zdrojem pro zásobování Říčan pitnou vodou čerpací stanice Uhříněves v majetku Prahy, přes kterou do Říčan ročně přiteče cca milion kubíků vody ze Želivky. Vyjednané navýšení o 70 tisíc kubíků bude rozděleno v projektu Voda pro domácí, který právě radnice realizuje. Jako rezervní zdroj vody pro město chce radnice znovu obnovit provoz své úpravny vody v městské části Radošovice u Rokytky. Investiční záměr již schválila rada města a jednat o něm bude i zastupitelstvo. Místní úpravna vody zde fungovala do listopadu 2011, kdy byla po postupném útlumu odstavena z důvodu zastaralosti technologie. Kladné výsledky provedených nových čerpacích zkoušek v roce 2016 byly podkladem pro zpracování studie Rekonstrukce úpravny vody v Radošovicích (2017). Studie tehdy vyčíslila náklady na rekonstrukci úpravny vody v Radošovicích, obnovu sběrného potrubí a potřebné sanace vrtů ve výši 41,9 milionů Kč. Vzhledem k růstu cen stavebních prací byla cena v Investičním záměru navýšena na téměř 50 mil. korun. Vlastní úpravna vody nezajistí výhledové potřeby pitné vody bez dalšího navýšení odběru z ČS Uhříněves nebo nového přivaděče a investiční náklady jsou ve vztahu k produkovanému objemu pitné vody poměrně vysoké. Současně však zdroj představuje velkou výhodu pro krizové zásobování obyvatel města pitnou vodou.

Z vypracované Studie zásobení Říčan pitnou vodou z října 2017 vyplývá jako nejvhodnější varianta připojení vodovodní sítě v Říčanech novým přivaděčem na objekt štolového přivaděče z Jesenice. Náklady tehdy odhadla přes 130,4 mil. korun. Je pravděpodobné, že v dnešních cenách by investice přesáhla 150 mil. korun. Aktuálně společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pro město zpracovává projektovou dokumentaci na nový přivaděč z Jesenice.

Málo vody ve studních

Sucha v posledních letech způsobila, že řada objektů, které odebírají vodu ze svých studní, se ocitá v létě na suchu. Proto si občané nezřídka vrtají hlubší studny, čímž však mohou „sebrat“ vodu zase svým sousedům. A spirála se pomalu roztáčí. Radnice se proto rozhodla zadat hydrogeologický průzkum v celém katastru města Říčany. Ten má ukázat, jaké jsou kapacity a jak nakládat s místními zdroji podzemních vod.

Kateřina Lauerová

tisková zpráva města