Kulatý stůl č. 16

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 16. 7. 2015 kulatý stůl na téma: Mediace jako cesta k řešení konfliktů.

Kulatý stůl se konal v zasedací místnosti v Centru Na Fialce. Jako lektorka se kulatého stolu účastnila psychoterapeutka Mgr. Klára Rudolfová. Kulatého stolu se účastnily pracovnice OSPOD Říčany.

Kulatý stůl je financován z prostředků ESF OPLZZ projektu „Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech“, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/C2.00031. Tento kulatý stůl byl pořádán v rámci prodloužení projektu o 3 měsíce (tj. do konce září 2015).