Kulatý stůl č. 12

Dne 19.2.2015 se v Centru Na Fialce v Říčanech konal v pořadí již dvanáctý kulatý stůl na téma: Sanace rodiny.

Na kulatý stůl byla pozvána Věra Bechyňová, DiS., ředitelka Českého centra pro sanaci rodiny STŘEP. Kulatého stolu se účastnily pracovnice OSPOD Říčany.

Kulatý stůl je financován z prostředků ESF OPLZZ projektu „Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech“, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/C2.00031.