Komise OSPOD – „Dítě v pasti sociálních sítí“

Dne 24.10.2019 proběhla odborná konference pro rodiče „Dítě v pasti sociálních sítí“ se skvělou přednášející Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA (psychoterapeutka a vedoucí adiktologické ambulance Kladno).

Konference se setkala s úspěchem, kapacita sálu v Kulturního centra Labuť byla naplněna. Z účasti bylo patrné, že rodiče vnímají téma nebezpečí na internetu jako velmi potřebné, což bylo zřejmé i z jejich reakcí, rodiče se aktivně zapojovali do diskuze a doptávali se přednášející jak postupovat v konkrétních případech.

Hlubší znalost problematiky sociálních sítí je potřeba nejen u odborníků – psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů, ale především u rodičů. Jedním z výstupů setkání bylo upozornění na skutečnost, že právě rodiče jsou ti, kteří jsou zodpovědní za nastavení pravidel a kontrolu aktivit dětí v kybernetickém světě.