Důsledky povodní v Říčanech: Nutná oprava Mlýnského rybníka a zbourání podmáčeného domu

Říčany se stále potýkají s důsledky červnových povodní. Škody na komunikacích, mostech a nádržích se odhadují na částku přes 80 milionů korun. Největší díl z toho připadá na Mlýnský rybník, který město v kritických chvílích zajistilo s maximální odpovědností. Má poškozenou hráz a jeho nutná oprava včetně zvýšení retenční kapacity bude vyžadovat výrazné investice. Kvůli podmáčení zdiva a podloží se vedení města rozhodlo také zbourat jeden dům v Rooseveltově ulici.

Největší problémy řešil během povodní krizový štáb města s Mlýnským rybníkem, který je poslední nádrží nad Prahou na Říčanském potoce. Kvůli přetékající hrázi byl rybník koordinovaně odpouštěn ve dvou vlnách s odstupem několika hodin. Kvůli situaci na Mlýnském rybníku museli být evakuováni lidé v pražských částech Kolovraty a Uhříněves. Říčanská voda dokonce ovlivnila i pražskou část Libeň, kam se nečekaně valila voda z Rokytky.

Město ale svým jednáním zabránilo mnohem větším škodám. „Manipulovali jsme s hladinou rybníka s maximální odpovědností jak ke stavu hráze a občanům našeho města, tak i ke stavu vodních ploch po proudu níže (Kolovraty, Uhříněves, Libeň). Je neoddiskutovatelné, že jsme balancovali na hraně a podstoupili jsme poměrně velké riziko, abychom pomohli Praze a jejím občanům,“ uvádí Jiří Skočdopole, ředitel útvaru krizového řízení města.

Hráze rybníka však zůstává poškozena a vyžaduje rychlou opravu. „Rybník se dostal do centra pozornosti, třikrát Říčany navštívili lidé z krizového štábu hlavního města, přímo na hrázi jsme jednali s hejtmanem Josefem Říhákem /ČSSD/ nebo pověřeným pražským primátorem Tomášem Hudečkem z TOP09,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Vzhledem k nepříznivé meteorologické předpovědi bylo rozhodnuto o vybudování havarijního přepadu. Jde ale o provizorium. Rybník potřebuje zásadní rekonstrukci hráze a vyřešit se musí i tuny bahna na jeho dně.“

„Naše rybníky teď potřebují co nejrychleji opravit, zbavit povodňových nánosů, vyspravit hráze a výpustní zařízení. Doufáme, že nás Praha, Středočeský kraj či Ministerstvo životního prostředí nebo zemědělství nenechají na holičkách,“ potvrzuje situaci radní Miloslav Šmolík /ODS/.

Sesuv v Podskalí

Ke zbourání části cihlového domu v Rooseveltově ulici č.p. 1/3 se město rozhodlo na základě špatného stavu budovy, která ohrožovala přilehlé objekty a jejich obyvatele. „Krizový štáb učinil neodkladné rozhodnutí, posvěcené statikem.Museli jsme nechat objekt částečně zbourat, tak aby bylo zabráněno přímému ohrožení života,“ řekl Jiří Skočdopole.

Kritický stav nezpůsobila pouze velká voda, ale i majitel, který se o dům dlouhodobě nestaral. „K havarijnímu stavu objektu došlo z důvodu zanedbané péče ze strany majitele, v jejímž důsledku došlo k podmáčení zdiva a podloží a k následnému sesuvu opěrné zdi ve vnitrobloku, jehož je objekt součástí,“ dodává. Dům se nachází na skalnatém svahu, a pokud by se situace okamžitě neřešila, hrozilo by jeho sesunutí do ulice Podskalí. V domě se majitel trvale nezdržoval, tudíž mu město nemuselo zajišťovat náhradní ubytování ani jiné materiální kompenzace.

Škody také na komunikacích a mostech

Povodně se v Říčanech pohybovaly na úrovni padesátileté vody a voda zaplavila několik objektů. Ragbyové hřiště, domy v ulici na Spilce či v okolí Pitkovického potoka. Povodeň napáchala poměrně velké škody na komunikacích – nejenom silnicích, ale třeba také na lesních cestách. Voda poškodila mostky.

„Ve srovnání s jinými oblastmi byla velká voda samozřejmě méně ničivá a řádila s menší intenzitou. Rozhodně to ale neznamená, že nic nepoškodila.“ popisuje starosta Vladimír Kořen a dodává: „Říčanští obyvatelé se s podporou radnice zachovali skvěle, když uspořádali sbírku pro postiženější oblasti. Za to patří bezesporu poděkovat Hance Špačkové, Charitě a všem, kteří přispěli.“    

Adéla Michalová,
mediální komise