Dotace města 2016 – PROVOZ

Žádosti o dotace na provoz organizací v roce 2016 se odevzdávají do 15.2.2016.

MÚ Říčany nabízí možnost konzultace zpracování žádosti o dotaci a vyúčtování grantů 2015 s ing. Hanou Jarošovou. Pro osobní (po předchozí rezervaci) a v omezené míře telefonické konzultace (tel.č.: 323618157) jsou vyhrazeny tyto termíny:

13. 1., 20. 1., 25. 1., 27. 1., 1. 2., 8. 2., 10. 2. a 15. 2. – vždy od 13 do 16 hod..- předem je nutné se objednat, nejlépe na e-mailu: zc.ynacir@avosoraj.anah !

Dotazy je také možné zasílat na e-mail: zc.ynacir@ytnarg, je třeba počítat s odpovědí do 10 dnů.

Upozorňujeme, že konzultace nejsou určeny k tomu, aby pracovnice MÚ za žadatele vyplňovala žádost o dotaci nebo ho seznamovala s podmínky dotace. Žadatel o dotaci musí mít před schůzkou prostudovány podmínky dotace, tj. Program na poskytnutí dotace vč. příloh a směrnici č. 1/2015!