Díky dotaci z Ministerstva kultury se v roce 2015 opravily dvě památky na Říčansku

V rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností došlo v roce 2015 k opravě dvou sakrálních památek na území ORP Říčany. Částka 348 tisíc korun přispěla na obnovu apsidy kostela sv. Václava v Hrusicích a rekonstrukci apsidy rotundy kostela sv. Martina v Kostelci u Křížků.

Rádi bychom Vás tímto informovali o vyhodnocení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností“, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, vykonávající státní památkovou péči, podílet se na zachování a obnově nemovitých kulturních památek v jejich správním obvodu. Našemu správnímu obvodu byla přidělena na rok 2015 částka – 348 000,- Kč  

Tato částka byla rozdělena na obnovu dvou nemovitých kulturních památek:

Zuzana Koubková
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Památková péče