Daruj – Obdaruj

Pracovnice OSPOD uspořádaly akci daruj a obdaruj – kdy z důvodu COVID nemohl být uspořádán Bazárek a potřebné věci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí byly předány prostřednictvím pracovnic OSPOD.

Spolková

Daruj - Obdaruj pdf 730.90 kB