Činnost žákovského zastupitelstva

Žákovské zastupitelstvo od svého vzniku mělo již 4 oficiální schůzky, které se konají veřejně každý měsíc. Během této doby se nám podařilo stanovit hlavní cíle a také způsoby, jakými jich chceme dosáhnout.

Nejdůležitější počin v našem, nebo v následujícím volebním období bude vybudovat nový volnočasový prostor, který by částečně nahradil zrušený skatepark v Radošovicích.

K tomuto účelu se žákovské zastupitelstvo chystá uspořádat benefiční koncert, na kterém bude shánět finanční prostředky a také sponzory pro tento velký projekt.

Kromě toho se zastupitelstvo zabývá akcemi, které město pořádá tradičně a nabízí svoji spoluúčast vedení města. Rádi bychom například pomohli s dětským dnem.

A jak naše zasedání probíhá? Schůzi zahajuje náš starosta Karel Mourek, který rovněž připravuje plán. První bod je pokaždé jeho schválení, které se zatím obešlo bez komplikací. Dále většinou své nové poznatky představují vedoucí jednotlivých pracovních skupin- mediální, kulturní, sportovní a ekologické. Okolo těchto témat se pokaždé rozvine zajímavá diskuze, ze které vedoucí vyvozují další kroky.

Složitější je ale schvalování rozpočtu, které se nám protáhlo už na několik schůzek. Jelikož žádná ze skupin nemá zkušenosti s pořádáním velkých akcí, je velmi náročné odhadovat finanční prostředky, které si má vyhradit z celkového rozpočtu.

Momentálně se však všechny oficiální i neoficiální schůzky točí kolem blížícího se koncertu, jehož příprava zahrnuje kromě shánění interpretů spoustu další a náročné práce.

Doufáme, že se naše úsilí projeví na vysoké účasti občanů a zejména na jejich kulturním zážitku.

Anežka Kabátová
Žákovské zastupitelstvo