Hlasování Překvapte Říčany je v plném proudu! Podpořte projekty, které se vám líbí, do 16. června.

10. 6. 2024

Hlasování v osmém ročníku Překvapte Říčany je v plném proudu a blíží se do finále. Budeme rádi, když se zapojíte! Hlasovat je možné jen do půlnoci 16. června 2024. Více info na www.prekvaptericany.cz.

Celkem 24 námětů Překvapte Říčany 2024 se letos utká o vaše hlasy! Rozhodněte, které 4 projekty bude město realizovat!

Od 1. až do 16. července do půlnoci máte možnost opět hlasovat o projektech Překvapte Říčany 2024. Během února se přihlásilo 28 projektů, v dubnu je předkladatelé představili na veřejných setkáních v KC Labuť, na Jurečku a v Oáze. Mezitím návrhy posuzovali z hlediska majetkových práv, územního plánu, finanční náročnosti a dalších hodnotících hledisek pracovníci úřadu. Shodné nebo podobné náměty se spojily a dva návrhy nepostoupily. Rozhoduje se mezi 12 malými a 12 velkými projekty. Hlasování probíhá tradičně na www.prekvaptericany.cz s možností udělení kladných i záporných hlasů. Budeme rádi, když se zapojíte!

Jak hlasovat?

registrovaní přes Řídím Říčany obdrží email s odkazem na hlasování
neregistrovaní vstoupí přes Portál občana města na adrese https://obcan.ricany.cz
zajít na kontaktní místo do Infocentra na Masarykovo náměstí (kde odhlasujete po předložení OP prostřednictvím unikátního odkazu)
Děkujeme všem navrhovatelům i hlasujícím!

Helena Vlnařová

Článek vložen před 4 dny (10. 6. 2024 v 11:01)

Archiv aktualit