Zimní přírodou

objednatTéma: roční období - zima

Místo konání:  terén/muzeum/školka

Co se děje v přírodě v zimě? Les je bílý, zdánlivě bez života. Kam se všichni poděli? Co dělají, když je všude bílo a člověk by nejraději zůstal doma za pecí? Vydáme se po stopách zvířat a nahlédneme pod pokličku zimní přírody.

Žák 

  • popíše, jak zvířata přečkávají zimu
  • řekne, jak by mělo vypadat správné krmítko a co do něj nasypat
  • rozliší stopy a správně je přiřadí k obrázkům zvířat
  • rozpozná a pojmenuje zimní hry a sporty

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody) - učivo:
orientace v čase a časový řád – roční období
rostliny, živočichové – životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; podnebí a počasí
Člověk a příroda ( Praktické poznávání přírody) - učivo:
praktické metody poznávání přírody –  zjednodušené určovací klíče
Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody