Výroba papíru

objednatTéma: výroba a recyklace papíru, historie

Místo konání: muzeum/hájovna/škola foto plstění

Papír provází naše životy prakticky každý den už od raného dětství. Z čeho a jak se vyrábí, co se děje s použitým papírem po vyhození do tříděného odpadu? Vyzkoušíme si jednoduchou výrobu papíru za použití sít. Vytvořené papíry ozdobíme bylinkami.

Žák

  • se seznámí s historií výroby papíru a s jeho využitím
  • zhodnotí význam třídění a recyklace papíru
  • vlastnoručně si vyzkouší proces ruční výroby papíru (recyklací)
  • vyrobený papír ozdobí přírodninami

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a svět práce - učivo:

Práce s technickými materiály

  • vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy, tradice a řemesla

Doplňující vzdělávací obory:

  • Etická výchova

učivo:

schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku

  • Environmetální výchova
lidské aktivity a problémy životního prostředí - odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny)