Švadlenka Štěpánka

objednatTéma: šití

fotoSpolu se švadlenkou Štěpánkou si projdeme celou cestu výroby oblečení – od semínka lnu až po hotové kalhoty. Prohlédneme si chomáček bavlny, rostliny lnu a kuklu bource morušového.  A vyrobíme si květinkovou brož s vlastnoručně přišitým knoflíkem.

Žák 

  • se seznámí s rostlinami využívanými k výrobě látek a základními způsoby jejich zpracování
  • pozná pomůcky, které používá švadlena a popíše, co švadlena dělá
  • seznámí se s principem ručního šití a vytvoří jednoduchý výrobek (přišije s pomocí dospělého knoflík k látce)
  • je motivován k volné hře s látkami a dalším přírodním materiálem

V řemeslných dílnách pro předškolní děti klademe důraz na:

  • bezprostřední kontakt s materiálem 
  • příběh, skrze který děti vnímají nové informace
  • proces tvoření, nikoli výsledek (neděláme práci za ně, „aby to měly hezčí“, poskytneme jim prostor pro nápravu nebo akceptování chyb)
  • bezpečnost při používání nástrojů, zároveň ale samostatnost dětí (neděláme práci za ně, „aby si neublížily“)

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a svět práce - učivo:

Práce s technickými materiály

  • vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy, tradice a řemesla