Projektový den

objednatTéma: les, voda, jiné

Místo konání: les, voda, Den Země, historie, jiné
Délka trvání: 3-4 vyučovací hodiny 
Cena: 70 Kč/žáka (minimálně 1050 Kč/skupinu)

Projektový den je možné připravit pro jednu i více tříd. Zahrnuje terénní výuku, jednoduché pokusy a mikroskopování (voda).  Dle zájmu lze zaměřit i na další environmentální či historická témata.