Přadlena Pavlína

objednatTéma: zpracování vlny

fotoBudeme si vyprávět příběh o ovcích a zpracování vlny. Osaháme a očicháme si surovou i česanou ovčí vlnu. Zkusíme ji česat na ručních hřebenech a ukážeme si, jak se vlna přede. Děti si z přírodní vlny vyrobí barevnou plstěnou kuličku a navléknou náhrdelník.

Žák 

  • se seznámí s vlnou jako přírodním materiálem, s procesem zpracování vlny a s možnostmi jejího využití
  • vytvoří kuličku technikou mokrého plstění
  • je motivován k volné hře s přírodní vlnou a výrobky z ní

 

V řemeslných dílnách pro předškolní děti klademe důraz na:

  • bezprostřední kontakt s materiálem 
  • příběh, skrze který děti vnímají nové informace
  • proces tvoření, nikoli výsledek (neděláme práci za ně, „aby to měly hezčí“, poskytneme jim prostor pro nápravu nebo akceptování chyb)
  • bezpečnost při používání nástrojů, zároveň ale samostatnost dětí (neděláme práci za ně, „aby si neublížily“)

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a svět práce - učivo:

Práce s technickými materiály

  • vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy, tradice a řemesla