Potisk triček

objednatTéma: textil

foto šitíŽáci si natisknou předem připravené jednobarevné motivy technikou sítotisku na vlastní tričko. Dílna je vhodná také pro potisk triček absolventů, sportovních týmů a jiných zájmových kroužků. Při tisku vlastního motivu (například logo školy) se platí navíc 300 Kč za přípravu. Motiv je nutné zaslat nejpozději dva týdny před konáním dílny ke zpracování.

Před dílnou je vhodné žákům pustit několikaminutový dokument o sítotiskové technice:

http://www.youtube.com/watch?v=1OaCHr9Gqps

nebo http://www.youtube.com/watch?v=_KqaIOuQy6I&list=PLF26B88992FFD0D45

Žák 

  • pozná techniku, která se používá při strojové výrobě reklamního textilu
  • vnímá uměleckou stránku sítotisku
  • pracuje s barvami
  • reflektuje možnost recyklace textilu použitím sítotisku

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Umění a kultura – učivo:

  • Rozvíjení smyslové citlivosti – prvky vizuálně obrazného vyjádření, uspořádání objektů do celků v ploše

Člověk a svět práce - učivo:

Práce s technickými materiály

  • vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy

Svět práce

  • trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů,
  • charakter a druhy pracovních činností
  • volba profesní orientace – sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení