Po stopách víly Podzimněnky

objednatTéma: roční období - podzim

Místo konání:  foto Po stopách víly Podzimněnkyterén

Vydáme se po stopách víly Podzimněnky, která nám v dopisech napoví, kdy mít oči otevřené, aby nám nic z podzimní krásy neuniklo. Zjistíme, co dělají na podzim zvířata, seznámíme se s lesními plody a lidovými pranostikami. Na konci budou děti hledat podzimní poklad.

Žák 

  • řekne, co se děje v přírodě na podzim
  • uvede, jak se rostliny a živočichové připravují na zimní období
  • nasbírá lesní plody a poví si o nich
  • najde obrázek podle textu podzimní pranostiky
  • použije kognitivní schopnosti prostřednictvím poezie a říkadel

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody) - učivo:
orientace v čase a časový řád – roční období
rostliny, živočichové – životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; podnebí a počasí
Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody