Pekař Pavel

objednatTéma: pekař

fotoUkážeme si různé druhy obilí a mouky. Budeme pozorovat, jak pracují kvasnice, a hádat, co se dává do chleba a do koláčů. Děti vypracují slané těsto, vytvarují a ozdobí pečivo kmínem a mákem (pečivo není určeno k jídlu). Pokud je k dispozici trouba, upečou si voňavé houstičky.

Žák 

  • se seznámíse surovinami používanými při pečení chleba, jejich původem a vlastnostmi (mouka, kvasnice), s náplní práce pekaře a mlynáře
  • pozná a pojmenuje některé náčiní, které se používá při pečení
  • vyzkouší si výrobu a zpracování těsta
  • je motivován ke spoluúčasti při přípravě jídla a k zamyšlení o šetrném zacházení s potravinami (omezení plýtvání jídlem)

V řemeslných dílnách pro předškolní děti klademe důraz na:

  • bezprostřední kontakt s materiálem 
  • příběh, skrze který děti vnímají nové informace
  • proces tvoření, nikoli výsledek (neděláme práci za ně, „aby to měly hezčí“, poskytneme jim prostor pro nápravu nebo akceptování chyb)
  • bezpečnost při používání nástrojů, zároveň ale samostatnost dětí (neděláme práci za ně, „aby si neublížily“)

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a svět práce - učivo:

Práce s technickými materiály

  • vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy, tradice a řemesla