Pečení chleba v peci

objednatTéma: potraviny

foto chleba

Projdeme si celý proces pečení kváskového chleba. Zpracujeme těsto a necháme ho vykynout, vypracujeme z něj bochníky, chléb nasázíme do venkovní kamenné pece a upečeme.  Budeme si vyprávět o tom, jak se chléb pekl dříve a jak dnes, projdeme si základní druhy obilí a mouky.

Žák 

  • spolupracuje ve skupině a podílí se na přípravě domácího chleba
  • popíše a vysvětlí funkci kvasinek při výrobě chleba
  • rozpozná běžné druhy obilí a rozliší nejběžnější druhy mouky prodávaných v ČR
  • porovná složení domácího a konzumního chleba

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a svět práce - učivo:

Příprava pokrmů

  • kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
  • potraviny – výběr, sestavování jídelníčku
  • íprava pokrmů – základní postupy při přípravě pokrmů

Svět práce

  • trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů,
  • charakter a druhy pracovních činností
  • volba profesní orientace – sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení