Kameny ožívají

objednatTéma: neživá příroda

Místo konání: Didaktické centrum geologie   

V geologické expozici se seznámíme se skalními útvary, které můžeme najít na různých místech České republiky. Z písku vymodelujeme koryto řeky, vyzkoušíme si sílu vodního proudu a rýžování granátů. Odkryjeme zkameněliny ukryté v písku. Naučíme se poznávat běžné druhy rostlin skal, lesů a rybníků. Zkusíme rozpoznat voňavé bylinky i poslepu.

Žák

  • vyhledá kopii zkameněliny a vysvětli její vznik
  • vymodeluje říční koryto a nakreslí ukládání písku
  • oceňuje estetickou hodnotu neživé přírody
  • vysvětlí význam neživé přírody – skalních stanovišť pro rostliny a živočichy