Drátování

objednatTéma: drátování

Místo konání: muzeum/hájovna/škola foto plstění

Seznámíme se s řemeslem dráteníka. Žáci si vyzkouší štípání a ohýbání drátu a vyrobí jednoduché drátované šperky nebo dekorační drátovaný stromeček na kameni.

Žák 

  • se seznámí s historií drátování
  • vlastnoručně si vyzkouší drátování
  • vyrobí si drobné drátované předmětyí

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a svět práce - učivo:

Práce s technickými materiály

  • vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy, tradice a řemesla