Dráteník Dalibor

objednatTéma: drátování

fotoPopovídáme si o tom, jak dráteník chodíval od vesnice k vesnici, spravoval rozbité nádoby, z drátu dovedl vyrobit věšák nebo pastičku na myši. Naučíme se správně držet kleště, přeštípnout drát a vytvořit smyčku. Děti si vyrobí (a hned i vyzkouší) ozdobný bublifuk.

Žák 

  • se seznámí s různými kovy, některé z nich pojmenuje. Zjistí, že kovy se získávají z vytěžené rudy.
  • určí, které předměty v jeho okolí jsou vyrobeny z kovu.
  • pod vedením dospělého si vyzkouší práci s kleštěmi a dodržuje přitom bezpečnostní pokyny.
  • je motivován k volné hře s drátky a dalším materiálem

V řemeslných dílnách pro předškolní děti klademe důraz na:

  • bezprostřední kontakt s materiálem 
  • příběh, skrze který děti vnímají nové informace
  • proces tvoření, nikoli výsledek (neděláme práci za ně, „aby to měly hezčí“, poskytneme jim prostor pro nápravu nebo akceptování chyb)
  • bezpečnost při používání nástrojů, zároveň ale samostatnost dětí (neděláme práci za ně, „aby si neublížily“)

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a svět práce - učivo:

Práce s technickými materiály

  • vlastnosti materiálu, užití v praxi, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy, tradice a řemesla