Dobrodružství v zahradě

objednatTéma: zahrada

Místo konání:  foto Malý zahradníkmuzejní zahrada

Prozkoumáme, co žije v zahradě, podíváme se, jak vzniká z bioodpadu kompost, a nahlédneme do fascinujícího tajemství, jak z malého semínka vyroste rostlina. Žáci si dle vegetačního období vyzkouší různé druhy činností v zahradě a zahrají tematické hry.

Žák 

  • pozoruje, co roste a žije na zahradě
  • zkoumá přírodu různými smysly
  • tvoří společné dílo z přírodnin a reflektuje ho
  • zaseje semínko

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Lidé a čas, Rozmanitost přírody) - učivo:
orientace v čase a časový řád – roční období
rostliny,  živočichové – životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa
Člověk a svět práce ( Pěstitelské práce) - učivo:
základní podmínky pro pěstování rostlin – půda, výživa rostlin pěstování rostlin ze semen - okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) Člověk a zdraví (Tělesná výchova) pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody