Budky a krmítka

objednatTéma: ptáci

Místo konání:  foto muzeum/školka

Jací ptáci nám létají na krmítko a co jim chutná?  Podíváme se, jaká hnízda si staví, ukážeme si, jak vypadají jejich vajíčka.  Zahrajeme si na ptáčky. Společně sestavíme z připravených částí krmítko nebo budku (cena materiálu 170 Kč za budku a 200 Kč za krmítko).

Žák

  • řekne, kde hnízdí ptáci a proč pro ně stavíme budky
  • roztřídí potraviny na vhodné a nevhodné pro přikrmování ptáků
  • postaví budku nebo krmítko ze stavebnice
  • pojmenuje 5 ptáků, kteří létají na krmítko
  • vyjadřuje pozitivní vztah ke konkrétním ptačím druhům 
Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) - učivo:
rostliny, živočichové – životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; podnebí a počasí
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody