Historie Říčanska

Model Říčanského hradu najdete v hlavní budově muzea. Představí pravděpodobnou původní podobu hradu rekonstruovanou na základě archeologických nálezů.

Muzeum Říčany nemá vzhledem ke svému zaměření a koncepci klasickou stálou expozici k historii Říčan. Pro zájemce jsou nachystány dva obsáhlé panely s informacemi k význačným událostem říčanských dějin. Text doprovázejí fotografie a humorné kresby.

Historická vitrína

Smyslem „Historické vitríny“ je příležitostná prezentace muzejních sbírkových předmětů, zajímavých historických i přírodovědných témat či osobností regionu. Vitrína je stabilně umístěna v místnosti s pokladnou vedle kachlových kamen. K obměně jejího obsahu dochází v závislosti na aktuální situaci, podnětu od návštěvníků a dalších občanů, získání cenného sbírkového předmětu, výročí události, připomínce význačné osobnosti apod.

Aktuálně představujeme:

Mincovní depoty na Říčansku

Většina lidí (dokud ještě nedůvěřovali bankám) své úspory porůznu schovávala v příhodných skrýších – tu pod prahem, v podzemním lochu, pod dubem i jinde. Často když pak přišla nenadálá pohroma, ať v podobě války, vyvraždění rodiny nebo jiného nečekaného úmrtí, zůstal poklad nevyzvednut. Nejinak tomu bylo i u nás. Přímo z Říčan máme prozatím doložené dva velké nálezy mincí, stranou nezůstávají ani Mnichovice, Škvorec a další lokality v okolí.

V zemi uložené mince jsou pro archeology velmi cenné, neboť nejenže pomáhají datovat ostatní nálezy v totožné vrstvě, ale zároveň poskytují prostor pro rozbor ekonomické situace a chování tehdejších obyvatel. Zatajením nálezu či dokonce jeho rozprodáním se nevratně zkresluje historické poznání, navíc je takovéto bezohledné jednání nezákonné!

Při návštěvě muzea se můžete dozvědět více podrobností k zdejším nálezům a zároveň se pokusit časově zařadit námi vytvořený ukázkový depot použitím jednoduchého vzorníku mincí.