Kroužky

Kroužky ve školním roce 2019/20:

Nabídku přírodovědných kroužků připravuje Muzeum Říčany ve spolupráci s Ekocentrem Říčany.

Pro bližší informace a přihlášky kontaktujte přímo lektorky kroužků.

Všechny kroužky začínají v týdnu od 16. září 2019.

Řemeslný kroužek - OBSAZEN!

Kdy: pondělí 15:30-17:00

Pro koho: děti 7-14 let

Kde: Muzeum Říčany

Cena: 1 850 Kč za pololetí - 15 lekcí (zahrnuje materiál a pomůcky)

Jak voní dřevo, jak chutná čerstvé máslo, jak hebká je vlna a kolik práce dá vyrobit šálu? Děti si osvojí řadu technik – od práce se dřevem přes drátování, práci s vlnou a textilem, košíkaření, recyklaci papíru, tradiční výrobu potravin a další činnosti.

Kontakt: Jana Véghová, jana.veghova@muzeum.ricany.cz

přihláška

souhlas s focením

Přírodovědný kroužek pro předškoláky a mladší školáky - OBSAZEN!

Kdy: úterý 15:30-17:00

Pro koho: děti 6-9 let

Kde: Muzeum Říčany

Cena: 1 100 Kč za pololetí

Kde létají vážky a kde bydlí strakapoud? Společně prozkoumáme přírodu v okolí Říčan a podíváme se na svět pěkně zblízka, lupou i dalekohledem. Budeme si hrát na zvířata a vytvářet z přírodních materiálů.

Kontakt: Jana Kreidlová, jana.kreidlova@muzeum.ricany.cz

přihláška

souhlas s focením

Přírodovědný kroužek pro starší školáky

Kdy: čtvrtek 16:00-18:00

Pro koho: děti 10-15 let

Kde: Muzeum Říčany

Cena: 1 100 Kč za pololetí

Co potřebují k životu ledňáčci? Kde se vyskytuje nejvíc druhů motýlů? Jako správní přírodovědci si budeme klást otázky a provádět pozorování a jednoduché experimenty, abychom přišli na kloub tomu, jak to v přírodě chodí. Budeme bádat i v minulosti přírody a krajiny s využitím starých map a muzejních sbírek a herbářů.

Kontakt: Kateřina Čiháková, katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

přihláška

souhlas s focením