Savčí mláďata na jaře

Každé jaro se do záchranných stanic dostávají desítky savčích mláďat. Lidé je přinesou v dobrém úmyslu, ale zbytečně. K nejčastěji přinášeným mláďatům patří zajíčata a srnčata. Lidé je nacházejí ležící v trávě či mlází a předpokládají, že jsou opuštěná. Většina těchto mláďat ale ve skutečnosti jen vyčkává příchodu samice, která se zdržuje někde poblíž a mláďata se vrací krmit.

Mláďata prvních 14 dní leží nehybně v hnízdě a nevydávají žádný pach. Je to jejich přirozená ochrana před predátory, proto se nesnaží utéci ani před lidmi. Pokud takovéto mládě objevíte, nikdy na něj nesahejte a místo urychleně opusťte! Savci se na rozdíl od ptáků řídí především čichem. Když sáhnete na savčí mládě, zanecháte na něm svou pachovou stopu a je zde reálná hrozba, že matka mládě opustí.

Pomoc potřebuje jen mládě, které pobíhá a hlasitě píská, popř. leží na boku se zavřenýma očima nebo je viditelně zraněné. V tomto případě kontaktujte nejbližší záchrannou stanici živočichů (seznam najdete na www.zvirevnouzi.cz). Poradí vám, jak dále postupovat, nebo pro zraněné mládě sami přijedou.

Ekocentrum Říčany provozuje v Muzeu Říčany odběrné místo pro handicapované živočichy. Živočichové od nás putují do Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Kam volat?

Odběrné místo v Muzeu Říčany (pouze všední dny v pracovní době): 323 603 161

Pohotovostní telefon záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi: 777 800 460

Mapa územní působnosti stanic pro zraněné živočichy a kontakty