Ptačí mláďata na jaře

Na jaře můžete venku pozorovat opeřená ptáčata, jak pobíhají po zemi nebo posedávají na plotech, v keřích nebo na stromech. Tato mláďata se vám mohou zdát opuštěná, ale zdání klame. Ptáčata se zdržují v blízkosti hnízda a čekají na rodiče, kteří jim shání potravu. Proto nechte mláďata na místě, nikam je nepřenášejte. Pokud mláděti hrozí nebezpečí od predátorů, malých dětí nebo automobilového provozu, je dobré mladého ptáka šetrně odchytit a odnést ho na větev stromu či keře. Nesmí se ale přesunout moc daleko, aby ho rodiče našli.

Pokud narazíte na neopeřené mládě (holátko), zkuste najít hnízdo, které se bude vyskytovat poblíž mláděte. Ptáci nemají příliš dobře vyvinutý čich - na rozdíl od savců pach člověka nezaznamenají a do hnízda navrácené mládě opět přijmou. Rodiče mláděte by nebyli schopni ptáče dostat zpátky do hnízda, odkud vypadlo, a mimo hnízdo o něj přestanou pečovat. Holátka ale vypadnutí z hnízda většinou nepřežijí.

Pokud je ptáče viditelně zraněné, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici živočichů. Poradí vám, jak dále postupovat.

Ekocentrum Říčany provozuje v Muzeu Říčany odběrné místo pro handicapované živočichy. Živočichové od nás putují do Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Kam volat?

Odběrné místo v Muzeu Říčany (pouze všední dny v pracovní době): 323 603 161

Pohotovostní telefon záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi: 777 800 460

Mapa územní působnosti stanic pro zraněné živočichy a kontakty