Datum 25. 6. 2017

Výtvarné workshopy s Petrem Modlitbou

Výtvarné workshopy s Petrem Modlitbou

Termín akce: 25. 06. 2017
Čas: 10:30, 14:30


Pro děti: Jak se maluje pravěk 10:30 - 13:30

Pro dospělé: Ve stopách Zdeňka Buriana 14:30 - 17:30

muzeum

Workshopy s autorem výstavy Pravěk v obrazech jsou určeny všem zájemcům o uměleckou rekonstrukci. Pod našima rukama ožijí zkameněliny, lebky a kostry pravěkých tvorů.  Ukázky obrazových rekonstrukcí pravěkých tvorů budou promítány a doplněny autorovým odborným komentářem. Součástí je prostor pro dotazy s ukázkami originálů fosilií a zjednodušená názorná ukázka vzniku obrazové vědecké rekonstrukce.

Děti budou kreslit pastelkami, dospělí mohou použít uhly či vodové barvy (budou k dispozici).

Malíř a ilustrátor Petr Modlitba spolupracuje paleontology. Svými ilustracemi doprovází knihy pro mládež i odborné publikace. Je jedním z mála českých současných tvůrců, specializujících se na vědeckou obrazovou rekonstrukci vymřelého života. Ve své tvorbě navazuje na dílo proslulého malíře pravěku Zdeňka Buriana.

Vstupné: 200 Kč, děti 120 Kč

Vítězové výtvarné soutěže zdarma

Rezervace nutná: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 323 603 161

Výstava Pravěk v obrazech

Výstava Pravěk v obrazech

Začátek akce: 30. 03. 2017
Konec akce: 20. 08. 2017


Mamut na náměstí? Představa, že na místě dnešních Říčan žila pravěká monstra a bývalo tu moře, je fantastická. Na vystavených obrazech ožívají zkameněliny živočichů, kteří obývali naši planetu před mnoha miliony let, ale i nedlouho před příchodem člověka. Výstavu doplňují zkameněliny a výtvarné práce žáků ZUŠ Říčany.

Pravěký svět můžeme přiblížit prostřednictvím obrazů. Ty tvoří umělci společně s vědci na základě paleontologických nálezů. Ze zkamenělin a informací o tehdejším klimatu umělci rekonstruují obrazy pravěké krajiny. Vystavené obrazy jsou dílem malíře Petra Motliby.

Na obrazech jsou zastoupena hlavní geologická období a důležité nálezy, jako prvohorní moře s trilobity, kutnohorský dinosaurus, krajina doby ledové s jeskynními medvědy a srstnatými nosorožci.

Sučástí prohlídky pro veřejnost i školy je výtvarná dílna.

plakát ke stažení

Výtvarná soutěž pro školy "Pravěk v obrazech."

Informace pro pedagogy:

Muzeum Říčany k příležitosti výstavy „Pravěk v obrazech“ vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a ZUŠ. Soutěž má dvě věkové kategorie (I. A II. Stupeň) a dvě tematické kategorie:

1)      Pravěké otisky a struktury

Technika: grafické techniky, například linoryt, tisk z papíru, hlubotisk, monotyp, aj.

2)      Obrazová rekonstrukce pravěku: zvířata a krajiny.

Technika: Volné techniky, například akvarel, kvaš, tempery, koláž, aj.


Jak se zapojit do soutěže?

- Inspirujte se tématem pravěku. Přijďte k nám do muzea na výstavu s dílnou, nebo na výukový program do Didaktického centra geologie Muzea Říčany (DCG), ukažte dětem zkameněliny ze školních sbírek, nebo obrazy např. na webu http://www.paleoart-pas.cz/cs/
- Vyberte si kategorie a techniky tvorby.
- Výsledné práce dětí uspořádejte do malé výstavky na vaší škole a zároveň přihlaste svojí účast na e-mail: carolina.sidon@muzeum.ricany.cz.
- Při návštěvě školy spolu s každým přihlášeným pedagogem vybereme práce pro výstavu školních prací. Ta proběhne v rámci akce pro školy „Pravěk“ na hradním nádvoří a v DCG od 19. 6. Vystavené práce zhodnotí komise složená z lektorů muzea a pedagogů výtvarných oborů.
- Vítězové soutěže budou vyhlášeni dne 21. 6. a ceny budou předány ve 14:00 v DCG. Doprovázející pedagogové budou informováni emailem.

Hlavní cena je účast na workshopu v Muzeu s malířem Petrem Modlitbou, pro děti i pro doprovázející výtvarné pedagogy. Mezi dalšími cenami jsou volné vstupy do DCG, tričko nebo látková taška s pravěkým potiskem.