Datum 11. 6. 2017

Didaktické centrum geologie: Živá zahrada

Didaktické centrum geologie: Živá zahrada

Termín akce: 11. 06. 2017
Čas: 14:00-18:00


Proč je důležité, aby na zahradě žilo co nejvíce živočichů? Jak živočichy na zahradu přilákat? Kde najdou potravu a útočiště? Dozvíte se, jak vypadá živá zahrada, která poskytuje prostor nejen pro člověka, ale i pro bezobratlé živočichy, ptáky, ježky, obojživelníky nebo ještěrky.

Vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 200 Kč

Užijte si odpoledne i na akci v muzeu - zvýhodněné vstupné na obě akce:

120 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč

plakát ke stažení

Výměnný bazar rostlin

Výměnný bazar rostlin

Termín akce: 11. 06. 2017
Čas: 14:00-18:00


zahrada muzea

Máte na zahradě květiny, které musíte vzhledem k prostoru omezovat a je vám líto je vyhodit? Přineste je na výměnný bazar. Kolik rostlin přinesete, tolik si můžete odnést.

Rostliny noste v hrnkách (květináčích), zakořeněné nebo s dostatečným balem, aby bylo zaručeno jejich přežití. Přijímáme pouze zahradní rostliny, ne plané druhy, nenoste vzrostlé stromy a keře. 

Vstupné: 30 Kč

plakát ke stažení

Zvonkohra z přírodnin

Zvonkohra z přírodnin

Termín akce: 11. 06. 2017
Čas: 14:00-18:00


zahrada muzea

Přijďte si s dětmi nebo sami vyrobit zvonkohru z přírodnin a dřevěných korálků. Zvonkohru si můžete pověsit ve své zahradě nebo v interiéru.  V zahradě můžete posedět, pozorovat papoušky ve voliéře, vyzkoušet "Hnízdo" na stromě, vodní koryta a další interaktivní prvky.

Dílnu povede Markéta Strouhalová.

Akce je pořádána v rámci Dne otevřených dveří zahrad.

Vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 200 Kč (zahrnuje i vstup na výstavu Pravěk v obrazech)

Užijte si odpoledne i na akci v geoparku - zvýhodněné vstupné na obě akce:

120 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč

plakát ke stažení

Výstava Pravěk v obrazech

Výstava Pravěk v obrazech

Začátek akce: 30. 03. 2017
Konec akce: 20. 08. 2017


Mamut na náměstí? Představa, že na místě dnešních Říčan žila pravěká monstra a bývalo tu moře, je fantastická. Na vystavených obrazech ožívají zkameněliny živočichů, kteří obývali naši planetu před mnoha miliony let, ale i nedlouho před příchodem člověka. Výstavu doplňují zkameněliny a výtvarné práce žáků ZUŠ Říčany.

Pravěký svět můžeme přiblížit prostřednictvím obrazů. Ty tvoří umělci společně s vědci na základě paleontologických nálezů. Ze zkamenělin a informací o tehdejším klimatu umělci rekonstruují obrazy pravěké krajiny. Vystavené obrazy jsou dílem malíře Petra Motliby.

Na obrazech jsou zastoupena hlavní geologická období a důležité nálezy, jako prvohorní moře s trilobity, kutnohorský dinosaurus, krajina doby ledové s jeskynními medvědy a srstnatými nosorožci.

Sučástí prohlídky pro veřejnost i školy je výtvarná dílna.

plakát ke stažení

Výtvarná soutěž pro školy "Pravěk v obrazech."

Informace pro pedagogy:

Muzeum Říčany k příležitosti výstavy „Pravěk v obrazech“ vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a ZUŠ. Soutěž má dvě věkové kategorie (I. A II. Stupeň) a dvě tematické kategorie:

1)      Pravěké otisky a struktury

Technika: grafické techniky, například linoryt, tisk z papíru, hlubotisk, monotyp, aj.

2)      Obrazová rekonstrukce pravěku: zvířata a krajiny.

Technika: Volné techniky, například akvarel, kvaš, tempery, koláž, aj.


Jak se zapojit do soutěže?

- Inspirujte se tématem pravěku. Přijďte k nám do muzea na výstavu s dílnou, nebo na výukový program do Didaktického centra geologie Muzea Říčany (DCG), ukažte dětem zkameněliny ze školních sbírek, nebo obrazy např. na webu http://www.paleoart-pas.cz/cs/
- Vyberte si kategorie a techniky tvorby.
- Výsledné práce dětí uspořádejte do malé výstavky na vaší škole a zároveň přihlaste svojí účast na e-mail: carolina.sidon@muzeum.ricany.cz.
- Při návštěvě školy spolu s každým přihlášeným pedagogem vybereme práce pro výstavu školních prací. Ta proběhne v rámci akce pro školy „Pravěk“ na hradním nádvoří a v DCG od 19. 6. Vystavené práce zhodnotí komise složená z lektorů muzea a pedagogů výtvarných oborů.
- Vítězové soutěže budou vyhlášeni dne 21. 6. a ceny budou předány ve 14:00 v DCG. Doprovázející pedagogové budou informováni emailem.

Hlavní cena je účast na workshopu v Muzeu s malířem Petrem Modlitbou, pro děti i pro doprovázející výtvarné pedagogy. Mezi dalšími cenami jsou volné vstupy do DCG, tričko nebo látková taška s pravěkým potiskem.