Tvořivá hra v MŠ

Tvořivá hra

Leták Tvořivá hra k tisku

V rámci projektu Oborový mentoring vzniká Metodika tvořivé hry, která se v současné době prakticky ověřuje na 10 mateřských školách. V týmu, který metodiku tvoří, jsou metodici a lektoři Muzea Říčany a pedagogové MŠ, kteří jsou zapojeni v projektu. Garantem metodiky je Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. - pedagog oborové didaktiky na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.  Naším cílem je vytvořit funkční model, který vychází z praxe a bude odpovídat současným trendům pedagogické práce.

Tvořivá hra

Tvořivá hra

Tvořivá hra