Metodické materiály

Průvodce geoparkem - Didaktické centrum geologie Muzea Říčany

„Různé horniny jsou naprosto všude pod našima nohama. Tvoří planetu Zemi a na povrchu jsou základem krajiny. Krajina je díky nim různorodá, stejně jako rostliny a živočichové, kteří krajinu obývají. Pro člověka, který dokáže v krajině číst, je pak každý výlet nádherné dobrodružství.“

Průvodce slouží návštěvníkům Didaktického centra geologie a odhaluje jim, co vše se skrývá za horninami, které v geoparku uvidí. Přibližuje základní geologické procesy, seznamuje blíže s rostlinami, které jsou přirozenou součástí geoparku, odkrývá možnosti interaktivních výukových prvků.  

Publikace je zdarma k zapůjčení při návštěvě Didaktického centra geologie.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Vědou ke vzdělávání, vzděláváním ke vědě.


Učíme řemesla

Je určena zejména pedagogům mateřských škol. Přináší inspiraci k zařazování řemeslných činností do práce s dětmi. Obsahuje vzorníky materiálů, návody na výrobky ze dřeva, na textilní techniky, velké plakáty s desítkami výrobků pro inspiraci, texty týkající se didaktiky řemesel, práce s chybou, s rizikem -  a ještě mnohem více.

Cena publikace je 200 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Učíme řemesla.

 

 

Jdeme do přírody:
Jaro, Léto, Podzim, Zima

Sada 4 publikací Jdeme do přírody: Jaro, Léto, Podzim, Zima, je určena pro pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. Publikace jsou určené jako průvodce přírodou Středočeského kraje především pro pedagogy 1. stupně a rodiny s dětmi, mají charakter pracovních listů, obsahují tipy na pozorování přírody.

V publikacích je kladen důraz na zajímavosti v přírodě, které mohou rodiče s dětmi pozorovat v určitém ročním období, např. na jaře první kvetoucí rostliny, v létě mravence, kteří vyhřívají kukly na povrchu mraveniště, na podzim babí léta a v zimě stopy zvířat.

Publikace jsou tištěny černobíle na tvrdém papíru, každá má rozsah 8 stran.

Vznik publikace podpořil Středočeský kraj.

 

Les jako zdroj tradice

Publikace vznikla jako doprovodný text k venkovní expozici na Říčanské hájovně

Popisuje tří výletní okruhy s cílem na Říčanské hájovně, představuje regionální historii a přírodu Říčanského lesa v minulosti i současnosti.

Publikaci uzavírá rozhovor se světickým rodákem, dlouholetým myslivcem Vladimírem Broukalem, vloženy jsou pracovní listy pro děti a veřejnost.

V současné době je rozebrána. 

ke stažení

Řemesla na základní škole - sborník dobré praxe

Předává zkušenosti lektorského týmu Muzea Říčany a spolupracujících pedagogů získané během dílen s žáky 2. stupně základních škol. Obsahuje konkrétní tipy a doporučení pro práci s žáky.

Publikaci distribujeme zdarma základním školám, je určena zejména
pegagogům pracovního vyučování a kariérového poradenství.

O dostupnosti se informujte.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.

Tvoříme ze dřeva

Publikace obsahuje deset podrobných obrazových návodů na tvoření různých výrobků ze dřeva. Autorem je Ondřej Suchan, zkušený řemeslník a pedagog. Pracovní postupy byly ověřeny na dílnách se žáky 2. stupně ZŠ.

UKÁZKA Z PŘÍRUČKY TVOŘÍME ZE DŘEVA: PRACOVNÍ NÁVOD PRSTEN

Publikaci distribujeme zdarma základním školám, je určena zejména pegagogům pracovního vyučování a kariérového poradenství.

O dostupnosti se informujte.

Tato praktická příručka vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.

Ten dělá to a ta zas tohle ...

Publikace představuje vybrané řemeslníky ze středočeského kraje, kteří předávají své zkušenosti a znalosti žákům a pedagogům základních škol.   

Publikaci distribujeme zdarma základním školám.

O dostupnosti se informujte.

Tento katalog exkurzí za řemeslníky vznikl v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno

Uložit