Metodické materiály

Společně ze školy do přírody

kolegiální podpora v přírodovědné gramotnosti

Společně ze školy do přírody

Publikace vznikla jako výsledek úzké spolupráce pracovníků Muzea Říčany, Společnosti pro kvalitu školy a pedagogů zapojených do projektu Oborový Mentoring. Cílem této publikace i celého projektu je představit účinné a udržitelné postupy pro vzájemné vzdělávání pedagogů v oblasti přírodovědné gramotnosti na základních školách.
Díky setkávání s učiteli s různými zkušenostmi jsme získali přehled o možnostech rozvíjení přírodovědné gramotnosti. Velmi inspirativní byl přístup mnoha učitelek 1. stupně, které přirozeně propojují výuku o přírodě s jinými předměty. Na některých, zejména soukromých školách se učí projektově deklarovaně, projekty jsou součástí ročních plánů a s plánovanými výstupy jsou pravidelně seznamováni rodiče. Na státních školách učitelé často vymýšlí provázanou tematickou výuku, ale děje se tak spíš „ve skrytu“ za dveřmi jedné třídy.
Díky projektu byla na školách nastartována spolupráce nejen mezi učiteli 1. stupně, ale také s učiteli přírodopisu z 2. stupně, kteří se v mnoha případech předtím ani neznali. Společné aktivity ve školních zahradách k sobě přivedly dohromady různé učitele, kteří spolu realizovali projektové dny pro více tříd a začali spolu diskutovat o možnostech využití školní zahrady k výuce. Některé učitele jejich kolegové – interní mentoři inspirovali k vycházkám do blízkých míst, kam je dřív prostě jen nenapadlo vyrazit.

zdarma ke stažení  Tištěná verze na dotaz

 

Učíme v přírodě

sborník dobré praxe výuky ve školních zahradách a v terénu

Publikace shrnuje zkušenosti pedagogů získané v projektu „Učíme v přírodě“. Chceme ukázat, jak se učitelé vyrovnávali s překážkami a obavami, jaké předměty venku vyučovali, jaké metody výuky využívali a jak tuto výuku zařadili do své pedagogické praxe.

Chcete měnit školní zahradu, aby lépe vyhovovala výuce? Upozorníme, na co si dát pozor, a navrhneme, jak postupovat. Ukážeme na konkrétních příkladech, jak proběhlo ve školách plánování proměny školní zahrady, které završily studie zahradního architekta, a jak ve školách navazovali spolupráci s rodiči a zřizovatelem.

zdarma ke stažení

 

Průvodce geoparkem - Didaktické centrum geologie Muzea Říčany

„Různé horniny jsou naprosto všude pod našima nohama. Tvoří planetu Zemi a na povrchu jsou základem krajiny. Krajina je díky nim různorodá, stejně jako rostliny a živočichové, kteří krajinu obývají. Pro člověka, který dokáže v krajině číst, je pak každý výlet nádherné dobrodružství.“

Průvodce slouží návštěvníkům Didaktického centra geologie a odhaluje jim, co vše se skrývá za horninami, které v geoparku uvidí. Přibližuje základní geologické procesy, seznamuje blíže s rostlinami, které jsou přirozenou součástí geoparku, odkrývá možnosti interaktivních výukových prvků.  

Publikace je zdarma k zapůjčení při návštěvě Didaktického centra geologie.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Vědou ke vzdělávání, vzděláváním ke vědě.


Učíme řemesla

Je určena zejména pedagogům mateřských škol. Přináší inspiraci k zařazování řemeslných činností do práce s dětmi. Obsahuje vzorníky materiálů, návody na výrobky ze dřeva, na textilní techniky, velké plakáty s desítkami výrobků pro inspiraci, texty týkající se didaktiky řemesel, práce s chybou, s rizikem -  a ještě mnohem více.

Cena publikace je 200 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Učíme řemesla.

 

 

Jdeme do přírody:
Jaro, Léto, Podzim, Zima

Sada 4 publikací Jdeme do přírody: Jaro, Léto, Podzim, Zima, je určena pro pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. Publikace jsou určené jako průvodce přírodou Středočeského kraje především pro pedagogy 1. stupně a rodiny s dětmi, mají charakter pracovních listů, obsahují tipy na pozorování přírody.

V publikacích je kladen důraz na zajímavosti v přírodě, které mohou rodiče s dětmi pozorovat v určitém ročním období, např. na jaře první kvetoucí rostliny, v létě mravence, kteří vyhřívají kukly na povrchu mraveniště, na podzim babí léta a v zimě stopy zvířat.

Publikace jsou tištěny černobíle na tvrdém papíru, každá má rozsah 8 stran.

Vznik publikace podpořil Středočeský kraj.

 

Les jako zdroj tradice

Publikace vznikla jako doprovodný text k venkovní expozici na Říčanské hájovně

Popisuje tří výletní okruhy s cílem na Říčanské hájovně, představuje regionální historii a přírodu Říčanského lesa v minulosti i současnosti.

Publikaci uzavírá rozhovor se světickým rodákem, dlouholetým myslivcem Vladimírem Broukalem, vloženy jsou pracovní listy pro děti a veřejnost.

V současné době je rozebrána. 

ke stažení

Řemesla na základní škole - sborník dobré praxe

Předává zkušenosti lektorského týmu Muzea Říčany a spolupracujících pedagogů získané během dílen s žáky 2. stupně základních škol. Obsahuje konkrétní tipy a doporučení pro práci s žáky.

Publikaci distribujeme zdarma základním školám, je určena zejména
pegagogům pracovního vyučování a kariérového poradenství.

O dostupnosti se informujte.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.

Tvoříme ze dřeva

Publikace obsahuje deset podrobných obrazových návodů na tvoření různých výrobků ze dřeva. Autorem je Ondřej Suchan, zkušený řemeslník a pedagog. Pracovní postupy byly ověřeny na dílnách se žáky 2. stupně ZŠ.

UKÁZKA Z PŘÍRUČKY TVOŘÍME ZE DŘEVA: PRACOVNÍ NÁVOD PRSTEN

Publikaci distribujeme zdarma základním školám, je určena zejména pegagogům pracovního vyučování a kariérového poradenství.

O dostupnosti se informujte.

Tato praktická příručka vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.

Ten dělá to a ta zas tohle ...

Publikace představuje vybrané řemeslníky ze středočeského kraje, kteří předávají své zkušenosti a znalosti žákům a pedagogům základních škol.   

Publikaci distribujeme zdarma základním školám.

O dostupnosti se informujte.

Tento katalog exkurzí za řemeslníky vznikl v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno

Uložit