Vzdělávání pedagogů

Aktuálně nabízíme:


Programy akreditované v rámci systému DVPP.

Máte zájem o naši nabídku vzdělávání? Napište nám svůj mail, budeme Vás informovat o aktuálních termínech kurzů a exkurzí. Informace: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz


Proběhlé semináře a exkurze:

12-14. 7. 2016 Učíme v přírodě o přírodě. Program se zaměří na práci s prostředím (úpravy zahrad a plánování činností), vhodné pomůcky, didaktické hry, badatelsky orientované vyučování. 4 tematické bloky: Jak využít školní zahradu, Komplexní přírodovědná exkurze, Ptáci kolem nás – přírodovědná exkurze,Jak učit o neživé přírodě. Programy jsou akreditované v rámci systému DVPP. 

12-13. 7. 2016 Textilní řemesla. Program se zaměří na osvojení si základních postupů a technik tak, abyste je mohli dále používat jak pro vlastní tvorbu, potěšení a relaxaci, tak i ve zjednodušené formě pro práci s dětmi. Práce s vlnou, Razítka, šablony a potisky v textilu, Netradiční batika (hliněná a vosková batika, textilní barvy). Programy jsou akreditované v rámci systému DVPP.

1. 4. 2016 seminář Bádáme v zahradě MŠ. Lektor: Justina Danišová (Tereza – vzdělávací centrum)

Seminář představil badatelsky orientovanou výuku (dále BOV) a její možnosti pro rozvoj dítěte v předškolním věku. Pořádalo Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

8. 4. 2016 workshop na téma Bádáme na 1. stupni. Lektoři: Ing. Dana Votápková – TEREZA, vzdělávací centrum, Mgr. Ing. Andrea Tláskalová – ZŠ Zbiroh

Cílem dílny je seznámit učitele s principy metody BOV, vyzkoušet si prakticky jednotlivé kroky BOV a ukázat cestu, jak lze realizovat BOV v praxi ve třídě s žáky tak, aby to bylo smysluplné. Pořádalo Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

říjen až prosinec 2015 - akreditované kurzy v programech Dřevo a Textil pro učitele MŠ – začátečníky (účast vhodná i pro učitele ZŠ, nyní probíhá příprava na akreditaci pro ZŠ) - informace ke stažení - kurz Dřevo, kurz Textil

4.9.2015 Exkurze za plazy, průvodce: Martin Šandera - autor výstavy Plazi, pořádalo Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

18 - 19. 7. 2015 Letní škola pro pedagogy: terénní přírodopis, pořádalo Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

duben- červen 2015 Vzdělávání pedagogů v Didaktickém centru geologie, individuálních konzultace s Petrem Schnablem z Geologického ústavu AVČR, s Jakubem Halašem a Kateřinou Čihákovou, v rámci projektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“.

srpen 2014 - červen 2015 Řemeslné vzdělávání pedagogů MŠ, v rámci projektu "Učíme řemesla"

8.6. 2014 Co tu roste a kvete, průvodce: Kateřina Čiháková, rostliny lučních a lesních stanovišť, jedlé a jedovaté rostliny

Přírodovědnou exkurze pro pedagogy MŠ pořádá Asociace lesních mateřských škol ve spolupráci s Muzeem Říčany.

7.6. 2014 Ptáci našich zahrad a lesů, průvodce: Alena Klvaňová, ukázka odchytu ptáků, určování podle letu, chování i hlasu

Přírodovědnou exkurze pro pedagogy MŠ pořádá Asociace lesních mateřských škol ve spolupráci s Muzeem Říčany.

4. 6. 2014 Obojživelníci a plazi, průvodce: Martin Šandera - autor výstavy Obojživelníci

Přírodovědnou exkurzi pro pedagogy MŠ a ZŠ pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

3.6. 2014 Hmyz - brouci a motýli, průvodce: Petr Šípek, entomolog PřF UK

Přírodovědnou exkurzi pro pedagogy MŠ a ZŠ pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany. 

23. - 24. 8. 2013 PODPORA MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI ŽÁKŮ ZŠ

Seminář pro učitele pracovního vyučování, kariérové rádce a učitele volby povolání. Pořádáno v rámci projektu "Řemeslo má zlaté dno", financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. podrobné informace

21. 5. 2013 KOUČUJEME VE ŠKOLE

Tento seminář byl primárně určen pro kariérové rádce a výchovné poradce a byl zaměřen na zavádění moderních přístupů do jejich praxe. Seminář vedla Ing. Ivana Eliášková, odborná pracovnice oddělení pro celoživotní kariérové poradenství Národního ústavu odborného vzdělávání.

Pořádáno v rámci projektu "Řemeslo má zlaté dno", financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

9. 5. 2013 ŘEMESLO JAKO PLNOHODNOTNÁ ŽIVOTNÍ CESTA

Seminář proběhl v rámci projektu Řemesla, jehož cílem je motivovat žáky k řemeslným činnostem. Semináře se zúčastnili učitelé pracovního vyučování a kariéroví rádci, kteří pod vedením lektorů Mgr. Jakuba Švece a Mgr. Ondřeje Suchana mapovali úroveň výuky pracovních činností na svých školách, postoje žáků, učitelů i rodičů k řemeslu a společně formulovali argumenty, které mohou podpořit zájem o řemeslné obory u žáků i jejich rodičů.

Pořádáno v rámci projektu "Řemeslo má zlaté dno", financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

11.10.2011 Se školkou do lesa

Seminář pro učitele MŠ

Seminář proběhl pod vedením Mgr. Evy Sůrové (ředitelky Ekoškolky Rozárka), cílem bylo inspirovat pedagogy k častějšímu pobytu s dětmi v přírodě ukázkami přírodovědných i výtvarných a dramatických aktivit. Terénní část probíhala formou exkurze do dopoledního programu v Lesním klubu Pramínek.