2. stupeň ZŠ

foto expedice hájovna Nabídka pro 2. stupeň doplňuje zejména výuku biologie, dějepisu, zeměpisu a pracovních činností. Programy jsou vhodné také pro žáky víceletých gymnázií.

Výukové programy environmentální se zaměřují na poznávání přírody regionu a rozvoj badatelských dovedností žáků.   V Didaktickém centru geologie Muzea Říčany se žáci seznamují se živou i neživou přírodou. Pomocí pokusů žáci ověřují, jaké síly formují neživou přírodu, odkrývají zkameněliny, poznávají vlastnosti a význam různých minerálů a hornin.  Výukové programy historické žákům zábavnou formou přibližují historii regionu a její význam v současnosti. Cílem řemeslných dílen je rozvíjet znalosti o řemeslech a zručnost žáků, ale také motivovat žáky k zájmu o řemesla při volbě povolání.

Pobytové programy na Říčanské hájovně jsou zajímavou alternativou pro školní výlety, žáci zkoumají přírodu, učí se řemesla nebo stmelují třídní kolektiv.

Délka programu:    3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:                      50 Kč/žák (minimálně 750 Kč za skupinu)

objednat

Rostlina pod mikroskopem

Téma: mikroskopování - rostliny
Místo konání:  terén a muzeum

Jak rostliny hospodaří s vodou? Jakými mechanismy se vyrovnávají s jejím nadbytkem nebo nedostatkem? Přineseme si rostliny z terénu, pod mikroskopem a lupou prozkoumáme povrchy různých listů. Podíváme se na řezy kořenem a stonkem rostlin z různých typů prostředí. 

více informací o programu

objednat

Svět v kapce vody

Téma: mikroskopování - vodní organismy
Místo konání: terén a muzeum

Vyzkoušíme si badatelskou práci hydrobiologů. Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka, pod lupou i pod mikroskopem. Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

více informací o programu

objednat

Obnovitelné zdroje energie      

Téma: obnovitelné zdroje energie
Místo konání: muzeum

Seznámíme se obnovitelnými zdroji energie a jejich praktickým využitím. Solární energii použijeme například k nabíjení mobilu nebo čerpání vody, vyzkoušíme i využití energie vody a větru. Při vhodném počasí upečeme nebo uvaříme v solární peci.

objednat

V zahradě       

Téma: zahrada
Místo konání: zahrada

Zahrada je funkční celek. Není to jen kulisa, prostor, kde hrajeme hry a grilujeme. Je to místo pro relaxaci a kontakt se živou přírodou, poskytuje nám čerstvé bylinky, ovoce a zeleninu. Žáci navrhují ve skupinách projekty školní zahrady.

objednat

V lese        NOVINKA!

Téma: les
Místo konání: terén

Prozkoumáme, jak se les obnovuje, seznámíme se s jeho využíváním v historii i současnosti. Součástí programu je rolová hra, ve které žáci diskutují a rozhodují o záměru vybudování lesní hřiště.  

objednat

Jak vzniká krajina   

Téma: neživá příroda
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Jak vznikala krajina, kde žijeme? Co formuje skalní soutěsky, říční údolí, kamenná moře a rozeklané skály? Proč dochází k sesuvům půdy a je vůbec možné jim zabránit? Prozkoumáme, jaký vliv na horniny mají vítr, voda, mráz, teplo a gravitace. V geologické expozici se seznámíme s útvary, které můžeme najít na různých místech České republiky. Zaměříme se také na místa v naší krajině, která chráníme jako svědky dávné minulosti – kamenná moře, skalní věže a jeskyně.

více informací o programu

objednat

Pestrý svět minerálů a hornin     

Téma: neživá příroda
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Nahlédněte s námi do pestrého světa minerálů a hornin. Naučíme se bezpečně poznat základní horninotvorné minerály. Rozdělíme si horniny podle vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Pomůže nám k tomu polarizační mikroskop a další vybavení geologické laboratoře. Poznáte, jak které horniny využíváme, jakým způsobem se těží a jak se do starých lomů vrací příroda. Součástí programu je ukázka řezání vzorků hornin. Program je vhodný zejména pro 8-9. třídu.

více informací o programu

objednat

Za trilobity a dinosaury   

Téma: neživá příroda, historie
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Odkryjeme zkameněliny z prvohorních moří i karbonských pralesů. Projdeme si minulostí naší Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami dávných přesliček a trilobitů.

více informací o programu

objednat

Projektový den

 Téma: les, voda, doprava, jiné
Místo konání: terén/hájovna/škola
Délka trvání: 3-4 vyučovací hodiny
Cena: 50-70 Kč/žáka (minimálně 1050 Kč/skupinu)

Projektový den je možné připravit pro jednu i více tříd. Zahrnuje terénní výuku, jednoduché pokusy a mikroskopování (voda), měření hluku hlukoměrem (doprava), zpracování a interpretace dat. Po domluvě je možné zaměření i na další environmentální či historická témata.

více informací o programu

objednat

Historicko-vlastivědná vycházka po Říčanech

Téma: historie 
Místo konání: terén - Říčany

Procházka po významných místech našeho města – hrad, kostel, radnice, náměstí, katovna a další, s odborným výkladem historika muzea.

více informací o programu

objednat

Archeologie na Říčansku

Téma: historie 
Místo konání: muzeum

Jak lidé žili v pravěku nebo středověku? Kde se ve zdejším regionu zdržovali? V Říčanech a okolí máme významná pravěká naleziště – mezi nimi keltská sídliště nebo pozůstatky germánského osídlení. Žáci se seznámí s originály archeologických nálezů ze sbírek Muzea Říčany a vyrobí si repliku vybraného nálezu.

více informací o programu

objednat

S archeologem do hrobu      

Téma: historie 
Místo konání: Didaktické centrum geologie

Jak dlouho už lidé pohřbívají své mrtvé a jakými způsoby? Co hroby vypovídají o našich předcích? Proč některé kultury po sobě nezanechaly žádné hroby? Žáci zkusí rekonstruovat pravěký hrob a seznámí se s prací archeologa, který v zemi odkrývá stopy dávných civilizací.