1. stupeň ZŠ (2 - 5. třída)

foto expedice hájovna Pro 1. stupeň jsme připravili širokou nabídku, která rozvíjí kompetence v oblasti osobnostního rozvoje, vnímání světa a přírody.

 Programy environmentální jsou zaměřené na rozvoj znalostí a pozitivního vztahu žáků k přírodě a k životnímu prostředí. Nabízíme i badatelsky orientované programy, které akcentují vlastní zkoumání žáků.

Programy historické žákům zábavnou formou přiblíží historii regionu a její význam v současnosti.     

Délka programu:    3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:                      50 Kč/žák (minimálně 750 Kč za skupinu)

Programy probíhají za příznivého počasí v terénu, za nepříznivého počasí v muzeu. Vybrané programy lze uskutečnit na Říčanské hájovně

objednat

Ptačí budky a krmítka                                                 

Téma: ptáci
Místo konání: muzeum/škola/hájovna
Cena:    50 Kč/žáka (plus 170Kč/budku a 200Kč/krmítko – počet dle zájmu pedagoga)

Jací ptáci nám létají na krmítko, co jim chutná a co naopak na krmítko nepatří? Podíváme se, jaká hnízda si staví, ukážeme si, jak vypadají jejich vajíčka.  Žáci si sestaví z připravených částí krmítko a budky a získají informace, jak budku vyvěsit a jak se o ni starat.

objednat

Přírodovědná vycházka

Téma: příroda
Místo konání: terén

Dozvíme se, co se děje v přírodě v dané roční době. Vypravíme se na blízká místa – k Marvánku, k Jurečku, nebo na Lázeňskou louku a zkusíme se na ně podívat novýma očima. Kdo se schovává pod listím? Kdo tu bzučí a pípá? Na zvířata, která potkáváme, si také zahrajeme – na stonožky, žáby, veverky nebo sojky. Konkrétní zaměření je možné
přizpůsobit na přání pedagoga (vodní ekosystémy, rostliny, živočichové, vnímání přírody všemi smysly aj.).

více informací a fotografie z programu

objednat

Les a jeho obyvatelé  

Téma: les - příroda a historie
Místo konání: hájovna

Od kdy byly zdejší lesy osídleny, komu patřily, kdo je využíval, kdo v nich žil a co z nich lidé získávali? Během pěti zastavení se žáci seznámí s historií lesů, zvířecími obyvateli, životem včel, se stavbou a pálením milířů. Program využívá  venkovní expozici na Říčanské hájovně.

více informací a fotografie z programu

objednat

Pojďte s námi za zvířaty

Téma: živočichové
Místo konání: terén

Vydáme se do lesa, kde  budeme pátrat po přítomnosti živočichů a hledat pobytová znamení. Žáci pracují ve skupinách, poté si vzájemně představí své výsledky. Program doplňují hry na téma potravní řetězce a rovnováha v přírodě.  

více informací a fotografie z programu

objednat

Za tajemstvím lesa

Téma: les
Místo konání: terén/muzeum/škola

Pojďme pátrat, jaké druhy stromů v lese rostou a kteří živočichové v lese žijí. Dozvíme se, jak se člověk o les stará. Při realizaci programu v terénu žáci samostatně zkoumají půdní bezobratlé. 

více informací a fotografie z programu

objednat

Dobrodružství v zahradě                    

Téma: zahrada
Místo konání: muzejní zahrada

Prozkoumáme, kdo s námi žije v zahradě, navštívíme ohromné ptačí hnízdo. Zjistíme, co potřebují rostliny ke svému růstu a jak vzniká z bioodpadu kompost. Žáci si vyzkouší různé druhy činností v zahradě, seznámí se se zahradními rostlinami a koloběhem vody nejen v zahradě. Program využívá novou interaktivní expozici v zahradě muzea.

více informací a fotografie z programu

objednat

Voda a život

Téma: voda 
Místo konání: terén/muzeum/škola

Seznámíme se s koloběhem vody, vodními živočichy a rostlinami. Povíme si, jak získáváme pitnou vodu a na co všechno ji používáme. Žáci zdůvodní, proč vodou šetřit, a navrhnou úsporná opatření.

více informací a fotografie z programu

objednat

Rostlina pod mikroskopem

Téma: mikroskopování - rostliny 
Místo konání: terén a muzeum

Jak rostlina přijímá vodu? Kudy putuje voda v rostlině? Přineseme si rostliny z terénu, pod mikroskopem a lupou prozkoumáme povrchy různých listů. Na řezech kořenem a stonkem objevíme rozdíly mezi rostlinami z různých typů prostředí. 

více informací a fotografie z programu

objednat

Svět v kapce vody

Téma: mikroskopování - vodní organismy 
Místo konání: terén a muzeum

Jak vypadá voda pod mikroskopem? Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka.  Žáci v terénu odloví vzorky, které následně zkoumají a hodnotí.  Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

více informací a fotografie z programu

objednat

Energie pod lupou                             NOVINKA!

Téma: obnovitelné zdroje energie
Místo konání: muzeum
Kdy: duben-říjen

Kde se bere energie? Zjistíme, jaké jsou obnovitelné zdroje energie i jak můžeme snížit její spotřebu. Seznámíme se praktickým využitím solární energie například k nabíjení mobilu. Při vhodném počasí upečeme pizzu v solární peci.

objednat

Do nitra kamenů      

Téma: neživá příroda
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Nahlédněte s námi do pestrého světa minerálů a hornin. Dozvíte se, jak vznikají různé typy hornin, a některé procesy ověříte praktickým pokusem. Poznáte, jak které horniny využíváme, jakým způsobem se těží a jak se do starých lomů vrací příroda. Prohlédneme si vzorky achátů a uslyšíte o jeskyni s krystaly tak velkými, že člověk vedle nich vypadá jako trpaslík. Vyzkoušíme si práci s geologickým kladívkem, kameny rozřízneme a podíváme se, co ukrývají uvnitř.

objednat

Za trilobity a dinosaury    

Téma: neživá příroda, historie
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Vyzkoušíme si práci paleontologů, odkryjeme zkameněliny z dávných moří i karbonských pralesů. Projdeme se minulostí Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita a amonita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami přesliček a trilobitů.

více informací a fotografie z programu

objednat

Badatelé: Les žije                               

Téma: les - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: terén
Kdy: duben-říjen   

Pojďme objevovat a zažít radost z vlastního samostatného bádání. Vydáme se do lesa zkoumat dva typy porostů – smíšený různověký les a smrkovou monokulturu. Budeme sbírat bezobratlé živočichy a sledovat počty rostlinných druhů. Získaná data zpracujeme, vyhodnotíme a navrhneme, jak by se mělo v lese hospodařit. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

více informací a fotografie z programu

 

objednat

Badatelé: Ptáci a hmyz v zahradě                            

Téma: chov domácích zvířat - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: zahrada
Kdy: duben-říjen   

Zahrady jsou oázou přírody v krajině, mohou poskytnout útočiště mnoha druhům živočichů. Žáci budou pozorovat ptáky a hmyz, a na základě pozorování navrhnou změny, které pozitivně ovlivní jejich výskyt v zahradě. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

více informací a fotografie z programu

 

objednat

Badatelé: Kdo žije v zahradě                             NOVINKA!

Téma: živočichové - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: zahrada
Kdy: duben-říjen   

Jací živočichové s námi žijí v zahradách? A kde je najdeme? Prozkoumáme zahradu
a zjistíme, kde tu žije nejvíc živočichů, vyhodnotíme jejich roli a význam v ekosystému
zahrady. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

 

objednat

Badatelé: Jak se mají zvířata                          

Téma: chov domácích zvířat - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: dvorek
Kdy: duben-říjen   

Co potřebují králíci a slepice, aby byli spokojení? Žáci naplánují a zrealizují jednoduchý etologický výzkum a na základě výsledků navrhnou, jak by měl vypadat chov, který vyhovuje přirozeným potřebám domácích zvířat. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

více informací a fotografie z programu

objednat

Projektový den

Téma: les, voda, Den Země, historie, jiné
Místo konání: terén/hájovna/škola
Délka trvání: 3-4 vyučovací hodiny
Cena: 70 Kč/žáka (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Projektový den je možné připravit pro jednu i více tříd. Zahrnuje terénní výuku, jednoduché pokusy a mikroskopování (voda).  Dle zájmu lze zaměřit i na další environmentální či historická témata.

více informací a fotografie z programu


objednat

Historická vycházka po Říčanech

Téma: historie 
Místo konání: terén - Říčany

Vycházka s historikem muzea.  Žáci se dozvědí příběhy z historie o významných místech Říčan – hrad, kostel, radnice, náměstí, katovna a další.

více informací a fotografie z programu

objednat

Cesta do pravěku                  NOVINKA!

Téma: historie 
Místo konání: muzeum

Co uměl pravěký člověk, jak žil, kde bydlel a čemu věřil? Jaký používal materiál a jaké měl nástroje? Vyzkoušíme si, jak se mlelo obilí, spřádal len, tkaly popruhy a pásky. Zkusíme, jak naši předci používali pazourky k vrtání, řezání i škrábání kůží.

objednat

Archeologická dílna

Téma: historie 
Místo konání: muzeum  

Jak lidé žili v pravěku nebo středověku? Co jedli? Kde se ve zdejším regionu zdržovali a čemu se věnovali? Jak se zdobili a odívali? Seznámíme se s originály archeologických nálezů ze sbírek Muzea Říčany a vyrobíme si repliku archeologického nálezu.

více informací a fotografie z programu

objednat

Dílny na dvoře Rudolfa II.

Téma: historie 
Místo konání: muzeum 
Věk: 4-5. třída

Rudolf II miloval alchymii, astrologii, astronomii a umění, jeho dílnami prošlo mnoho významných badatelů své doby.  Pojďme prozkoumat Rudolfův dvůr na Pražském hradě a některé z jeho dílen. Zkusíme jako alchymisté míchat barevné roztoky. Neviditelným inkoustem vytvoříme tajný dokument.

více informací a fotografie z programu