1. stupeň ZŠ (2 - 5. třída)

foto expedice hájovnaPro 1. stupeň jsme připravili širokou nabídku, která rozvíjí kompetence v oblasti osobnostního rozvoje, vnímání světa a přírody.

Programy environmentální jsou zaměřené na rozvoj znalostí a pozitivního vztahu žáků k přírodě a k životnímu prostředí. Nabízíme i badatelsky orientované programy, které akcentují vlastní zkoumání žáků.

Programy historické žákům zábavnou formou přiblíží historii regionu a její význam v současnosti.     

Délka programu:    3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:                      50 Kč/žák (minimálně 750 Kč za skupinu)

Programy probíhají za příznivého počasí v terénu, za nepříznivého počasí v muzeu. Vybrané programy lze uskutečnit na Říčanské hájovně

objednat

Žabí příběh                                                  NOVINKA!

Téma: obojživelníci
Místo konání: terén/muzeum/škola

Seznámíme se se zástupci obojživelníků, poslechneme si zvuky žab a zjistíme, čím se živí a jak se rozmnožují. Zjistíme, jaká nebezpečí hrozí obojživelníkům a jak jim člověk pomáhá.

objednat

Ptačí budky a krmítka

Téma: ptáci
Místo konání: muzeum/škola/hájovna
Cena:    50 Kč/žáka (cena materiálu 230 Kč za budku a 260 Kč za krmítko – počet dle zájmu pedagoga)

Jací ptáci nám létají na krmítko, co jim chutná a co naopak na krmítko nepatří? Podíváme se, jaká hnízda si staví, ukážeme si, jak vypadají jejich vajíčka.  Žáci si sestaví z připravených částí krmítko a budky a získají informace, jak budku vyvěsit a jak se o ni starat.

objednat

Pojďte s námi za zvířaty

Téma: živočichové
Místo konání: terén

Vydáme se do lesa, kde  budeme pátrat po přítomnosti živočichů a hledat pobytová znamení. Žáci pracují ve skupinách, poté si vzájemně představí své výsledky. Program doplňují hry na téma potravní řetězce a rovnováha v přírodě.  

více informací o programu

objednat

Za tajemstvím lesa

Téma: les
Místo konání: terén/muzeum/škola

Pojďme pátrat, jaké druhy stromů v lese rostou a kteří živočichové v lese žijí. Dozvíme se, jak se člověk o les stará. Při realizaci programu v terénu žáci samostatně zkoumají půdní bezobratlé. 

více informací o programu

objednat

Dobrodružství v zahradě                    

Téma: zahrada
Místo konání: muzejní zahrada

Prozkoumáme, kdo s námi žije v zahradě, navštívíme ohromné ptačí hnízdo. Zjistíme, co potřebují rostliny ke svému růstu a jak vzniká z bioodpadu kompost. Žáci si vyzkouší různé druhy činností v zahradě, seznámí se se zahradními rostlinami a koloběhem vody nejen v zahradě. Program využívá expozici v zahradě muzea.

více informací o programu

objednat

Voda a život

Téma: voda 
Místo konání: terén/muzeum/škola

Seznámíme se s koloběhem vody, vodními živočichy a rostlinami. Povíme si, jak získáváme pitnou vodu a na co všechno ji používáme. Žáci zdůvodní, proč vodou šetřit, a navrhnou úsporná opatření.

více informací o programu

objednat

Rostlina pod mikroskopem

Téma: mikroskopování - rostliny 
Místo konání: terén a muzeum

Jak rostlina přijímá vodu? Kudy putuje voda v rostlině? Přineseme si rostliny z terénu, pod mikroskopem a lupou prozkoumáme povrchy různých listů. Na řezech kořenem a stonkem objevíme rozdíly mezi rostlinami z různých typů prostředí. 

více informací o programu

objednat

Svět v kapce vody

Téma: mikroskopování - vodní organismy 
Místo konání: terén a muzeum

Jak vypadá voda pod mikroskopem? Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka.  Žáci v terénu odloví vzorky, které následně zkoumají a hodnotí.  Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

více informací o programu

objednat

Energie pod lupou                           

Téma: obnovitelné zdroje energie
Místo konání: muzeum
Kdy: duben-říjen

Kde se bere energie? Zjistíme, jaké jsou obnovitelné zdroje energie i jak můžeme snížit její spotřebu. Seznámíme se praktickým využitím solární energie například k nabíjení mobilu. Při vhodném počasí budeme péct nebo vařit v solární peci.

objednat

Do nitra kamenů      

Téma: neživá příroda
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Nahlédněte s námi do pestrého světa minerálů a hornin. Dozvíte se, jak vznikají různé typy hornin, a některé procesy ověříte praktickým pokusem. Poznáte, jak které horniny využíváme, jakým způsobem se těží a jak se do starých lomů vrací příroda. Prohlédneme si vzorky achátů a uslyšíte o jeskyni s krystaly tak velkými, že člověk vedle nich vypadá jako trpaslík. Vyzkoušíme si práci s geologickým kladívkem, kameny rozřízneme a podíváme se, co ukrývají uvnitř.

objednat

Za trilobity a dinosaury    

Téma: neživá příroda, historie
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Vyzkoušíme si práci paleontologů, odkryjeme zkameněliny z dávných moří i karbonských pralesů. Projdeme se minulostí Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita a amonita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami přesliček a trilobitů.

více informací o programu

objednat

Badatelé: Les žije                               

Téma: les - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: terén
Kdy: duben-říjen   

Pojďme objevovat a zažít radost z vlastního samostatného bádání. Vydáme se do lesa zkoumat dva typy porostů – smíšený různověký les a smrkovou monokulturu. Budeme sbírat bezobratlé živočichy a sledovat počty rostlinných druhů.  Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

více informací o programu

 

objednat

Badatelé: Ptáci v zahradě                            

Téma: chov domácích zvířat - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: zahrada
Kdy: duben-říjen   

Zahrady mohou být oázou přírody v krajině a poskytovat útočiště mnoha druhům živočichů. Budeme pozorovat ptáky dalekohledem. Žáci navrhnou na základě pozorování, jak změnit školní zahradu nebo park, aby se tu ptákům líbilo. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

více informacío programu

 

objednat

Badatelé: Kdo žije v zahradě                           

Téma: živočichové - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: zahrada
Kdy: duben-říjen   

Jací živočichové s námi žijí v zahradách? A kde je najdeme? Prozkoumáme zahradu a zjistíme, kde tu žije nejvíc živočichů, vyhodnotíme jejich roli a význam v ekosystémuzahrady. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

 

objednat

Badatelé: Slepice a králíci                          

Téma: chov domácích zvířat - badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: dvorek
Kdy: duben-říjen   

Co potřebují králíci a slepice, aby byli spokojení? Budeme pozorovat králíky a slepice, jak si hledají potravu, pečují o srst a peří, jak spolu komunikují a jak reagují na změny.  Dozvíme se, jak poznat na vajíčku, z jakého chovu pochází. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

více informací o programu

objednat

Projektový den

Téma: les, voda, Den Země, historie, jiné
Místo konání: terén/hájovna/škola
Délka trvání: 3-4 vyučovací hodiny
Cena: 70 Kč/žáka (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Projektový den je možné připravit pro jednu i více tříd. Zahrnuje terénní výuku, jednoduché pokusy a mikroskopování (voda).  Dle zájmu lze zaměřit i na další environmentální či historická témata.

více informací o programu


objednat

Historická vycházka po Říčanech

Téma: historie 
Místo konání: terén - Říčany

Vycházka s historikem muzea.  Žáci se dozvědí příběhy z historie o významných místech Říčan – hrad, kostel, radnice, náměstí, katovna a další.

více informací o programu

objednat

Cesta do pravěku                 

Téma: historie 
Místo konání: muzeum

Co uměl pravěký člověk, jak žil, kde bydlel a čemu věřil? Jaký používal materiál a jaké měl nástroje? Vyzkoušíme si, jak se mlelo obilí, spřádal len, tkaly popruhy a pásky. Zkusíme, jak naši předci používali pazourky k vrtání, řezání i škrábání kůží.

objednat

Archeologická dílna

Téma: historie 
Místo konání: muzeum  

Jak lidé žili v pravěku nebo středověku? Co jedli? Kde se ve zdejším regionu zdržovali a čemu se věnovali? Jak se zdobili a odívali? Seznámíme se s originály archeologických nálezů ze sbírek Muzea Říčany a vyrobíme si repliku archeologického nálezu.

více informací o programu

objednat

Dílny na dvoře Rudolfa II.

Téma: historie 
Místo konání: muzeum 
Věk: 4-5. třída

Rudolf II miloval alchymii, astrologii, astronomii a umění, jeho dílnami prošlo mnoho významných badatelů své doby.  Pojďme prozkoumat Rudolfův dvůr na Pražském hradě a některé z jeho dílen. Zkusíme jako alchymisté míchat barevné roztoky. Neviditelným inkoustem vytvoříme tajný dokument.

více informací o programu