Pobytové programy

Pobytové programy  poskytují větší prostor k rozvíjení znalostí a schopností žáků v oblasti řemesel, přírodovědy i historie. Společné trávení volného času v přírodě a zapojení dětí do obslužných činností (příprava jídla, úklid) je přínosné také pro osobnostní rozvoj a rozvoj pozitivních vztahů ve skupině.   

Nabízíme programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Říčanskou hájovnu si také můžete pronajmout.

Pobytové programy probíhají na Říčanské hájovně u Světic, realizujeme je zejména v termínech září-říjen, květen-červen.

1. stupeň ZŠ (2- 5. třída)

objednat

Expedice „Hájovna“

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 700 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Pojďme objevovat tajemné končiny Říčanského lesa. Zábavnou formou se naučíme poznávat druhy našich stromů, budeme zkoumat půdu a její obyvatele i vodní živočichy z řad bezobratlých. Na živočichy se podíváme pod lupou i pod mikroskopem. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

více informací a fotografie z programu

objednat

S pohádkou za řemeslem

Téma: historie a řemesla
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny
Cena: 800 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Na cestě do minulosti budou děti provázet pohádkové bytosti, se kterými prožijí dobrodružný příběh. Podíváme se na život v dobách, kdy si lidé řadu věcí vyráběli doma sami a řemeslníci prodávali výrobky na trzích. Děti si upečou kváskový chléb a utkají na kolíkovém stávku dečku.

objednat

Pobyt v přírodě na Říčanské hájovně s volitelným programem

Místo konání: hájovna
Cena: 450 Kč/žák/1,5 dne (při účasti minimálně 15 žáků) – pobyt a strava (bez programu)
Cena za každý další den navíc je 300 Kč/žák - pobyt a strava

Chcete strávit v prostředí hájovny dva i více dnů a program si určit sami? Rezervujte si pobyt na hájovně a vyberte si z naší nabídky projektových dnů, výukových programů přírodovědných a historických, či řemeslných dílen. Program může probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Za program platí žáci cenu uvedenou u zvolených výukových programů nebo dílen.

2. stupeň ZŠ

objednat

Expedice „Říčanský les“

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 700 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Budeme bádat v lese, v půdě a ve vodách Říčanského lesa. Žáci pracují ve skupinách, mapují rostliny a živočichy v různých typech prostředí, učí se je poznávat a šetrně se k nim chovat. Výsledky si vzájemně prezentují. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

více informací a fotografie z programu

objednat

Akce T

Téma: zážitkový program
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (delší varianta - 3 dny)
Cena: 700 Kč/žák (nebo 1 000 Kč za 3 dny), (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Napínavý příběh, kde nebudete diváky, ale účastníky. Na každém členu skupiny bude záležet, zda se vám podaří splnit náročné úkoly a dokázat, že jsem skvělý tým.  Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky. Náplní jsou prožitkové sebepoznávací aktivity, aktivity zaměřené na spolupráci a rozvoj pozitivních vztahů ve skupině.

více informací a fotografie z programu

objednat

Na hájovnu za řemesly

Téma: historie a řemesla
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny
Cena: 800 Kč/žáka   (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Na výpravě do minulosti si vyzkoušíme, jak náročné je přežít bez moderních technologií. Zkusíme si štípání dříví kamennou sekerkou, tkaní a práci s přírodními materiály, naučíme se připravovat kváskový chleba, který si ve venkovní peci upečeme.

objednat

Pobyt v přírodě na Říčanské hájovně s volitelným programem

Místo konání: hájovna
Cena: 450 Kč/žák/1,5 dne (při účasti minimálně 15 žáků) – pobyt a strava (bez programu)
Cena za každý další den navíc je 300 Kč/žák - pobyt a strava

Chcete strávit v prostředí hájovny dva i více dnů a program si určit sami? Rezervujte si pobyt na hájovně a vyberte si z naší nabídky projektových dnů, výukových programů přírodovědných a historických, i řemeslných dílen. Program může probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Za program platí žáci cenu uvedenou u zvolených výukových programů nebo dílen.

objednat

Terénní biologické praktikum „Říčanská Hájovna“

Téma: les, hydrobiologie, pedobiologie
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 700 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Pobytové terénní biologické praktikum. Studenti pracují ve skupinách, učí se techniku šetrného odlovu a manipulace s organismy, zásady ochrany studovaných organismů. Výsledky si vzájemně prezentují. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

více informací a fotografie z programu