Pobytové programy

Pobytové programy  poskytují větší prostor k rozvíjení znalostí a schopností žáků v oblasti řemesel, přírodovědy i historie. Společné trávení volného času v přírodě a zapojení dětí do obslužných činností (příprava jídla, úklid) je přínosné také pro osobnostní rozvoj a rozvoj pozitivních vztahů ve skupině.   

Nabízíme programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Říčanskou hájovnu si také můžete pronajmout.

Pobytové programy probíhají na Říčanské hájovně u Světic, realizujeme je zejména v termínech září-říjen, květen-červen.

1. stupeň ZŠ (2- 5. třída)

objednat

Expedice „Hájovna“

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 750 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Pojďme objevovat tajemné končiny Říčanského lesa. Zábavnou formou se naučíme poznávat druhy našich stromů, budeme zkoumat půdu a její obyvatele i vodní živočichy z řad bezobratlých. Na živočichy se podíváme pod lupou i pod mikroskopem. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

více informací o programu

objednat

S pohádkou za řemeslem

Téma: historie a řemesla
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny
Cena: 850 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Na cestě do minulosti budou děti provázet pohádkové bytosti, se kterými prožijí dobrodružný příběh. Podíváme se na život v dobách, kdy si lidé řadu věcí vyráběli doma sami a řemeslníci prodávali výrobky na trzích. Děti si upečou houstičky a utkají na kolíkovém stávku dečku.

více informací o programu

objednat

Pobyt v přírodě na Říčanské hájovně s volitelným programem

Místo konání: hájovna
Cena pronájmu: 200 Kč/den (do 24 hodin)
Cena stravy: 150 Kč/den (snídaně, 2x svačina, oběd, studená večeře) 

Chcete strávit v prostředí hájovny dva i více dnů a program si určit sami? Rezervujte si pobyt na hájovně a vyberte si z naší nabídky projektových dnů, výukových programů přírodovědných a historických, či řemeslných dílen. Program může probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Za program platí žáci cenu uvedenou u zvolených výukových programů nebo dílen.

2. stupeň ZŠ

objednat

Expedice „Říčanský les“

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 750 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Budeme bádat v lese, v půdě a ve vodách Říčanského lesa. Žáci pracují ve skupinách, mapují rostliny a živočichy v různých typech prostředí, učí se je poznávat a šetrně se k nim chovat. Výsledky si vzájemně prezentují. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

více informací o programu

objednat

Akce T

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (delší varianta - 3 dny)
Cena: 750 Kč/žák (nebo 1 000 Kč za 3 dny), (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Napínavý příběh, kde nebudete diváky, ale účastníky. Na každém členu skupiny bude záležet, zda se vám podaří splnit náročné úkoly a dokázat, že jsem skvělý tým.  Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky. Náplní jsou prožitkové sebepoznávací aktivity, aktivity zaměřené na spolupráci a rozvoj pozitivních vztahů ve skupině.

více informací o programu

objednat

Jak přežít v divočině             

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny
Cena: 750 Kč/žáka   (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Dokážete v přírodě přežít bez moderních technologií? Zažijte s námi dva dny plné nevšedních zážitků. Naučíme se rozdělat oheň bez sirek, postavit přístřešek k přenocování, najít v lese něco k jídlu a zorientovat se v terénu. Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky.

objednat

Pobyt v přírodě na Říčanské hájovně s volitelným programem

Místo konání: hájovna
Cena pronájmu: 200 Kč/den (do 24 hodin)
Cena stravy: 150 Kč/den (snídaně, 2x svačina, oběd, studená večeře) 

Chcete strávit v prostředí hájovny dva i více dnů a program si určit sami? Rezervujte si pobyt na hájovně a vyberte si z naší nabídky projektových dnů, výukových programů přírodovědných a historických, či řemeslných dílen. Program může probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Za program platí žáci cenu uvedenou u zvolených výukových programů nebo dílen.