E-learning

E-learning pro žáky nabízí flashové hry a lekce v tématech: Práce se dřevem, Textil, Stavebnictví, Chléb a Fotografování. Můžete je využít při výuce na interaktivní tabuli, nebo jako úlohy pro samostatnou práci žáků v počítačové učebně. Flashové hry jsou vhodné pro motivaci před absolvováním řemeslné dílny nebo exkurze. Lekce shrnují informace o pracovních postupech a materiálech, obsahují testy a jsou vhodné pro opakování po dílně, nebo exkurzi. Další doporučení pro zapojení do výuky naleznete zde.

E-learning pro učitele zahrnuje témata: Jak vnímáme řemeslo, Jak studovat řemesla, Sebemotivace učitele, Koučování a Řemesla ve škole.

Pro správné zobrazení lekcí doporučujeme:

Adobe Flash Player:

Aktuální verze internetového prohlížeče:

  • doporučený prohlížeč: Google Chrome
  • nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6
  • problémy s provozem lekcí může způsobovat také individuální bezpečnostní omezení prohlížeč