dcg

Didaktické centrum geologie Muzea Říčany je unikátní prostředí pro realizaci výuky zaměřené na živou i neživou přírodu. Na malém prostoru se žáci seznámí s geologickými útvary, které můžeme najít v celé České republice. Součástí je expozice rostlin na různých typech stanovišť.

Pomocí pokusů žáci ověřují, jaké síly formují neživou přírodu, odkrývají zkameněliny, poznávají vlastnosti a význam různých minerálů a hornin.

Délka programu:       2-3 vyučovací hodiny (2-3x 45 minut)
Cena:                      
  50 Kč/žák (minimálně 750 Kč za skupinu)
Místo konání:             Didaktické centrum geologie
Kdy:                           duben-říjen

objednat

Jak vzniká krajina   

Téma: neživá příroda
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Jak vznikala krajina, kde žijeme? Co formuje skalní soutěsky, říční údolí, kamenná moře a rozeklané skály? Proč dochází k sesuvům půdy a je vůbec možné jim zabránit? Prozkoumáme, jaký vliv na horniny mají vítr, voda, mráz, teplo a gravitace. V geologické expozici se seznámíme s útvary, které můžeme najít na různých místech České republiky. Zaměříme se také na místa v naší krajině, která chráníme jako svědky dávné minulosti – kamenná moře, skalní věže a jeskyně.

více informací o programu

objednat

Pestrý svět minerálů a hornin     

Téma: neživá příroda
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Nahlédněte s námi do pestrého světa minerálů a hornin. Naučíme se bezpečně poznat základní horninotvorné minerály. Rozdělíme si horniny podle vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Pomůže nám k tomu polarizační mikroskop a další vybavení geologické laboratoře. Poznáte, jak které horniny využíváme, jakým způsobem se těží a jak se do starých lomů vrací příroda. Součástí programu je ukázka řezání vzorků hornin. Program je vhodný zejména pro 8-9. třídu.

více informací o programu

objednat

Za trilobity a dinosaury   

Téma: neživá příroda, historie
Místo konání: Didaktické centrum geologie
Kdy: duben-říjen

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Odkryjeme zkameněliny z prvohorních moří i karbonských pralesů. Projdeme si minulostí naší Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami dávných přesliček a trilobitů.

více informací o programu