Didaktické centrum geologie

geoparku, který vybudovalo Muzeum Říčany u 1. ZŠ na Masarykově náměstí, jsou k vidění typické horniny z celé ČR. Model paleontologického naleziště umožňuje hledat a odkrývat kosti dinosaurů či obrovské schránky hlavonožců. V jezírku je možné vyzkoušet rýžování zlata a pozorovat, jak vznikají delty řek. Stanoviště jsou osázena typickou vegetací.

Vybavení geologické laboratoře umožňuje kameny řezat, leštit a díky speciálnímu mikroskopu, dosud běžně dostupnému pouze na vědeckých pracovištích, také nahlédnout do jejich nitra.

Výukové programy pro školy:

Kde:  V areálu 1. základní školy, Říčany, Masarykovo nám. 71.

 

Otvírací doba pro veřejnost a další informace o geoparku.