Pro školy

Muzeum Říčany nabízí školám:

V rámci šablon II realizujeme tyto aktivity:

 Semináře akreditované DVPP (polytechnická výchova)

Semináře mohou probíhat přímo ve škole pro skupinu min. 10 pedagogů (seminář Jak učit o neživé přírodě probíhá v Didaktickém centru geologie), přizpůsobené termínem, místem realizace a zaměřením (min. 10.000,- Kč/kurz + 1000,- Kč za každého dalšího pedagoga)

  • Badatelsky orientovaná výuka 
  • Jak využít školní zahradu ve výuce
  • Jak učit o neživé přírodě

Další témata plánujeme akreditovat během školního roku.

Projektové dny ve škol(c)e a mimo škol(k)u (exkurze)

Muzeum může dodat pro projektové dny odborníka, který je v šablonách povinností (např. formou exkurze nebo spolupráce na realizaci projektového dne, který připravuje učitel). Můžeme sestavit projektový den z programů, které nabízíme, nebo připravit projektový den na zakázku na individuálně domluvené téma (realizace pro min. 3 třídy - témata např. voda, obojživelníci, odpady, přírodovědný den, řemesla, pravěk, středověk).

Tandemová výuka (polytechnická výchova)

Lektorky muzea s vámi budou spolupracovat na přípravě a realizaci výuky, zajištění pomůcek a materiálu (časová dotace 10 vyučovacích hodin):

Jak objednat  program:

nabídka na školní rok 2019/2020 ke stažení zde

Chcete-li dostávat informace o našich aktivitách e-mailem, kontaktujte nás: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

Realizaci environmetálních výukových programů v roce 2018 a 2019 byla finančně podpořena Státním fondem
životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.