Zákonné informace

Oficiální název Muzeum Říčany, příspěvková organizace
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Město Říčany
Ředitel Mgr. Jakub Halaš
43752110
Číslo účtu 15429504/0600
Adresa Rýdlova 14/271, 251 01 Říčany
Telefon 323 603 161 
E-mail muzeum@muzeum.ricany.cz
Webové stránky www.ricany.cz/org/muzeum
ID datové schránky ky5k6ey

 

Důvod a způsob založení Muzea Říčany, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost stanovuje:

Žádosti o informace je možné směřovat ústně i písemně (poštou či osobně) na adresu Muzea Říčany, Rýdlova 14/271, 251 01 Říčany.

Výroční zprávy:

Výroční zprávy k poskytování informací podle ustanovení § 18 odst 1 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok:

Další dokumenty:

Usnesení městské rady ze dne 8. října 1908 s prohlášením, "že na památku 60ti letého panování Jeho Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa II zakládá se jubilejní městské museum v Říčanech".


Výběrová řízení aktuální

Muzeum Říčany vyhlašuje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu:

Nákup notebooků pro Muzeum Říčany

 


Výběrová řízení proběhlá

Muzeum Říčany vyhlašuje poptávkové řízení „Tiskové služby pro Muzeum Říčany v roce 2019“.

Datum vyhlášení zakázky: 12. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek: 21. 12. 2018 do 9:00 hod.

 


Muzeum Říčany vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu "Dodávka exteriérových výukových prvků do interaktivní expozice „Dobrodružství v zahradě“".

 

Datum vyhlášení zakázky: 10. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek: 25. 9. 2015 do 10:00 hod.


Muzeum Říčany vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu "Dodávka nástrojů a nářadí pro výuku práce se dřevem učitelek MŠ".

Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek: 28. 4. 2015 do 9:00 hod.


Muzeum Říčany vyhlašuje druhou výzvu k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu "Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se dřevem ".

Datum vyhlášení zakázky: 1. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2014 do 15:00 hod.

Kontaktní osoba: Ondřej Suchan ondrej.suchan@muzeum.ricany.cz


Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení "Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se dřevem ".


Muzeum Říčany vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu "Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se dřevem ".

Datum vyhlášení zakázky: 15. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 28. 7. 2014 do 15:00 hod.


Muzeum Říčany vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu "Vytvoření geomorfologických a geobotanických prvků: Didaktické centrum geologie v zahradě 1. ZŠ Říčany".

Datum vyhlášení zakázky: 6. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2014 do 12:30 hod.