Zákonné informace

Oficiální název Muzeum Říčany, příspěvková organizace
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Město Říčany
Ředitel Mgr. Jakub Halaš
43752110
Číslo účtu 15429504/0600
Adresa Rýdlova 14/271, 251 01 Říčany
Telefon 323 603 161 
E-mail muzeum@muzeum.ricany.cz
Webové stránky www.ricany.cz/org/muzeum
ID datové schránky ky5k6ey

 

Důvod a způsob založení Muzea Říčany, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost stanovuje:

Žádosti o informace je možné směřovat ústně i písemně (poštou či osobně) na adresu Muzea Říčany, Rýdlova 14/271, 251 01 Říčany.

Výroční zprávy:

Výroční zprávy k poskytování informací podle ustanovení § 18 odst 1 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok:

Další dokumenty:

Usnesení městské rady ze dne 8. října 1908 s prohlášením, "že na památku 60ti letého panování Jeho Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa II zakládá se jubilejní městské museum v Říčanech".


Výběrová řízení aktuální

 

Muzeum Říčany vyhlašuje poptávkové řízení Tvorba webových stránek pro Muzeum Říčany.

Datum vyhlášení zakázky: 28. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek: 5. 2. 2020 do 8:00 hodin.

 • Poptávkové řízení_Tvorba webových stránek
 • Krycí list nabídky
 • Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti
 • Návrh Smlouvy o dílo
 • Technická specifikace
 • Návrh servisní smlouvy
 • Cenová nabídka
 •  

  Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Tvorba webových stránek pro Muzeum Říčany

  Lhůta pro podání nabídek končí 24. 1. 2020 v 9:00.

  Nabídky jsou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele – TENDERARENA.

  Text výzvy:

  Výzva - Tvorba webových stránek pro Muzeum Říčany.pdf

  Ostatní dokumenty jsou ke stažení na profilu zadavatele :

   https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=310382

   

  Muzeum Říčany vyhlašuje poptávkové řízení „Tiskové služby pro Muzeum Říčany“.

  Datum vyhlášení zakázky: 17. 12. 2019

  Lhůta pro podání nabídek: 7. 1. 2020 do 10:00 hod.

  1. Poptávkové řízení_tiskové služby
  2. Kalkulace tisk
  3. Smlouva o dílo
  4. Zkušební tisk

  Došlé dotazy:

  1. Zadavatelem budou dodávány podklady v tiskovém PDF formátu?
  2. 2.Publikace – není uvedena barevnost obálky. Prosím doplnit
  3. 2x polep cedule – jedná se o polep čistých desek dodaných zadavatelem nebo požadujete i dodat desky.
   Pokud požadujete dodat desky, tak prosím o specifikaci materiálu
  4. 10b. Publikace – šitou vazbou je míněna vazba V1?
  5. 11. 2x Publikace – jde o 2x 50ks do celkového nákladu 100ks nebo jde o 2x 100ks?
  6. Jaký zkušební výtisk do poptávkového řízení požadujete? Nejsou v ZD ani data, ani žádná specifikace materiálů a barevnosti.

  Odpověď:

  1. Jak je uvedeno v zadání poptávkového řízení jsou na www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/zakonne-informace
  2. Ano barevně 4/4
  3. Bod č. 5 – požadujeme pouze polep
  4. Prosíme nakalkulovat na V4 – papír 250 g, bez laminace
  5. Bod č. 11 – prosíme vypočítat cenu na jeden tisk 100 kusů
  6. Viz: www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/zakonne-informace

   

  Muzeum Říčany vyhlašuje poptávkové řízení Truhlářské práce pro Muzeum Říčany.

  Datum vyhlášení zakázky: 20. 12. 2019

  Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2020 do 9:00 hod.

  1. Poptávkové řízení_Truhlářské práce
  2. Cenová nabídka
  3. Krycí list

   

  Muzeum Říčany vyhlašuje poptávkové řízení Údržba a opravy v objektech Muzea Říčany.

  Datum vyhlášení zakázky: 17. 12. 2019

  Lhůta pro podání nabídek: 9. 1. 2020 do 9:00 hod.

  1. Poptávkové řízení_údržba a opravy
  2. Přílohy

   

   


   

  Kontaktní osoba: Adéla Venerová adela.venerova@muzeum.ricany.cz