Dobrovolnická činnost v Muzeu Říčany a pro Ekocentrum Říčany

  • Historické oddělení:

- katalogizování knihovny (všední den, víkend)

- fotografická dokumentace (digitální fotografie) současných Říčan a okolí (témata jako vily, nová výstavba, rybníky atd.)

  • Pedagogika:

- asistent vedoucího přírodovědných kroužků (všechny dny v týdnu od 15:30)

- podíl na organizaci vzdělávacích akcí pro veřejnost – Den Země, Den stromů apod. (obvykle víkendy, příprava všední dny)

  • Říčanská hájovna (všední den, víkend):

- péče o zahradu, štípání dřeva, sekání trávy

- opravy expozice na hájovně (oprava milíře, nátěr úlů, čištění panelů, atd.)

  • Péče o přírodu:

- péče o ořechový sad a druhově bohatou louku (nárazově, víkendy)

- pravidelná péče o komunitní záhon (možnost i nepravidelného zapojení)

- pravidelná péče o semenné porosty, možnost zapojení se do sběru semen

- péče o drobná domácí zvířata (králíky a slepice) na Dvorku naproti muzeu, údržba pozemku a přístřešku

  • Lesní klub Pramínek:

- úklid a údržba pozemku a zázemí (jurta, slaměno-hliněný domek), štípání dřeva (všední dny, víkend)

- práce s dětmi – asistent pedagoga (všední dny: 8:00 -16:00)

www.lesniklubpraminek.cz

 

Máte zájem se zapojit? Kontatujte nás. Za pravidelnou dobrovolnickou činnost nabízíme vstupné na výstavy, večerní a další akce muzea zdarma.