Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě

Hlavním cílem projektu "Vědou ke vzdělávním, vzděláním k vědě" byla popularizace geologie a dalších věd o živé a neživé přírodě.

Díky projektu vzniklo Didaktické centrum geologie Muzea Říčany.

V areálu 1. ZŠ Říčany vzniklo Didaktické centrum geologie s geologickou laboratoří a venkovní expozicí - geoparkem. Autorem a realizátorem Didaktického centra geologie je Muzeum Říčany, které bylo partnerem projektu s finančním příspěvkem. Město Říčany financovalo stavbu geologické laboratoře.

V geoparku, který vybudovalo Muzeum Říčany u 1. ZŠ na Masarykově náměstí, jsou trvale k vidění typické horniny z celé ČR, model paleontologického naleziště umožňuje hledat a odkrývat kosti dinosaurů či obrovské schránky hlavonožců. V jezírku je možné vyzkoušet rýžování zlata a pozorovat, jak vznikají delty řek. Všechna stanoviště jsou osázena typickou vegetací. Geologická laboratoř umožňuje využít mimořádné vybavení. Kameny se tu mohou řezat, leštit a díky speciálnímu mikroskopu, dosud běžně dostupnému pouze na vědeckých pracovištích, je možné nahlédnout do nitra kamenů. Výbrusy hornin jsou překvapivě barevné.

Aktuální informace o Didaktickém centru geologie naleznete zde.

Pro cílovou skupinu tvořenou odbornými pracovníky, studenty VŠ, učiteli ZŠ a SŠ byly kromě řady workshopů realizovány terénní exkurze i exkurze na odborná pracoviště s výukovými programy včetně dnů otevřených dveří v řadě institucí, dále pobytová stáž v Londýně se zaměřením na popularizaci vědy a teoreticko-praktický výukový modul ve Sv. Janu pod Skalou.

Školám byly poskytovány nejnovější poznatky z vědy a výzkumu v podobě atraktivních tištěných i elektronických výukových materiálů. Pracovní listy, e-learningové lekce, animace, filmy, virtuální laboratoře, knihy a další materiály můžete zdarma využívat na www.svetgeologie.cz

Hlavní výstupy projektu v odpovědnosti Muzea Říčany:

 • vybudování Didaktického centra geologie Muzea Říčany
 • realizace autorské výstavy Pod povrchem
 • organizace odborného workshopu Tematická interpretace přírodního dědictví, který vedl Michal Medek, ředitel Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn.
 • pilotně ověřeny a následně využívány výukové prvky z oblasti geomorfologie a geobotaniky v DCG členy přírodovědných klubů a pedagogy
 • 12 Dnů otevřených dveří v DCG pro veřejnost
 • 30 individuálních konzultací v DCG pro pedagogy
 • vytvořeny virtuální laboratoře na vybraná témata  
 • účast odborných pracovníků muzea na zahraniční stáži v Londýně, výsledkem nabídka moderních výukových programů v DCG ve stálé nabídce vzdělávacích aktivit muzea od školního roku 2015/2016
 • závěrečná konference projektu v Didaktickém centru geologie (DCG)
 • založení 2 přírodovědných klubů v Říčanech (při 1. ZŠ Říčany a při ZŠ Říčany Bezručova), které fungují i po ukončení projektu
 • příprava a tisk Průvodce geoparkem pro návštěvníky Didaktického centra geologie (DCG)

Souhrnné informace o projektu:

 • Příjemce podpory a realizátor projektu: Česká geologická služba.
 • Partneři projektu s finančním příspěvkem:
  Erudis
  Centre for modern education
  Muzeum Říčany
 • Doba realizace: 8. 7. 2014 - 30. 9. 2015
 • Financování: z prostředků ESF, OP VK a státního rozpočtu ČR
 • Celkové výdaje projektu: 21 308 717,30 Kč
 • Oficiální stránky projektu: www.svetgeologie.cz

Ke stažení:

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DIDAKTICKÉHO CENTRA GEOLOGIE

fotografie ze stavnostního otevření

tisková zpráva

TV reportáž České televize Čt1 a Čt24

reportáž v Českém rozhlase

TEMATICKÁ INTERPRETACE PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ – PREZENTACE

M.Medek: Úvod do interpretace

M.Medek: Tematická interpretace

M.Medek: Prostředky interpretace

M.Medek: Plánování interpretace

S. Pecháčková: Jak připravit přírodovědnou výstavu

P.Mareš: Příprava a instalace stálé expozice GEOLAB

P.Mareš: Tabletárium - využití tabletů ve výuce

Uložit