Učíme v přírodě

Učíme v přírodě

2/2017 - 9/2018

Díky finanční podpoře SFŽP na základě rozhodnutí ministra životního prostředí Muzeum Říčany realizovalo projekt zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy formou podpory pedagogů při plánování výuky ve školní zahradě a terénu.  Do projektu se zapojilo 9 škol, z každé školy 2 pedagogové, další pedagogové se účastnili jednotlivých seminářů a exkurzí.

Pedagogové se vzdělávali ve znalosti metod výuky v terénu a praktickém poznávání přírody, sdíleli zkušenosti během workshopů a exkurzí na ukázkové školní zahrady. Do vzdělávání se zapojili také studenti přírodovědecké fakulty a lektoři environmentální výchovy.

Během projektu vznikly v zapojených školách školní týmy složené z minimálně dvou pedagogů, které ve spolupráci s lektorem získané poznatky přizpůsobovaly podmínkám konkrétních škol a tvořily plány výuky v zahradě školy a terénu v okolí školy.

Školy získaly pomůcky pro výuku v zahradě a terénu.

Školní týmy plánovaly ve spolupráci s vedením škol proměnu zahrady tak, aby vyhovovala potřebám výuky.  Na základě představy jednotlivých škol zpracoval zahradní architekt 8 studií proměny školní zahrady

Získané zkušenosti z projektu shrnujeme v sborníku dobré praxe, kterým se budou moci inspirovat další školy. 

Sborník: zdarma ke stažení

Koordinátor projektu: Edita Ježková  edita.jezkova@muzeum.ricany.cz