Řemeslo má zlaté dno


Nabídka projektu ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO je k 30. 6. 2014 ukončena. Dílen a exkurzí se zúčastnilo více než 3 500 žáků ze 42  škol ze Středočeského kraje.

Od 1. 9. 2014 můžete využívat:  


Vybraná doporučení ze Sborníku dobré praxe pro učitele

1) Učitel ve svém ročním plánu formuluje výukový cíl pro daný ročník.

2) Zapojí minimálně jednu dílnu

3) Pro zvolené téma dílny do Ročního plánu zanese motivační aktivitu v předchozí hodině (formou prezentace, videa, flashové hry v rámci e-learningu k danému tématu, exkurze apod.).  Žáci budou seznámeni s výukovým cílem a délkou trvání dílny, doporučenými pomůckami, oděvem apod.

4) Součástí plánu je specifikace navazující aktivity (např. práce ve školní dílně, tematicky navazující exkurze, fotografování a prezentace výrobků ve fotogalerii projektu, zapojení do výstavy Řemesla v Muzeu Říčany, školní výstava, článek, referát, plakát, apod.).

 


Cíl projektu

Řemeslo má zlaté dnoCílem projektu „Řemeslo má zlaté dno“ bylo probudit zájem žáků 2. stupně základních škol ve Středočeském kraji o řemeslné obory a motivovat je k jejich studiu.

Pro koho byl projekt určen

Žáci 2. stupně ZŠ ve Středočeském kraji se mohli zúčastnit:

 • praktických řemeslných dílen (zpravidla trvá 3 x 60 min), při kterých si vyzkouší daný výrobní postup a odnesou si vlastnoruční výrobek.
 • odborných exkurzí u drobných řemeslníků  (1-2 hodiny), které seznamují žáky s tím, jak vypadá práce řemeslníka v praxi. Exkurze se konají buď přímo v řemeslné dílně, nebo je možné objednat návštěvu odborníka na Vaší škole.
 • e-learningových lekcí s řemeslnou tématikou

Přínos projektu pro učitele

Učitelé praktického vyučování, výchovní poradci a kariéroví rádce ZŠ ve Středočeském kraji mohli

 • zatraktivnit díky praktickým řemeslným dílnám vedenými odborníky výuku praktických činností
 • propojit díky exkurzím a návštěvám řemeslníků teorii s praxí
 • získat na prezenčních a návazných e-learningových kurzech, zaměřených na kariérové poradenství, výchovné poradenství a zkvalitnění praktického vyučování nové znalosti i dovednosti
 • využít individuální metodické poradenství v oblasti praktického vyučování
 • zařadit vybrané části praktických dílen přímo do ŠVP
 • využít e-learningové lekce pro žáky pro vyhodnocení jejich znalostí  či jako nástroj pro oživení výuky

Financování

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Celkový rozpočet projektu byl 5.165.202,40,- Kč.

Díky projektu jsme nabídli školám ve Středočeském kraji exkurze, praktické dílny, semináře pro učitele a e-learningové lekce ZDARMA

Aktivity projektu byly zaměřeny na 5 témat:

 • Potravinářství - Praktické dílny žáky provedou za tajemstvím chleba, ochutnají zapomenutá jídla z kuchyně našich prababiček a přivoní k perníkovému koření a perníkářskému řemeslu. Poznatky o zdravé výživě a bezpečnosti potravin získají při dílně Víme, co jíme. Z exkurzí si můžete vybrat např. moštárnu, výrobu kozích sýrů nebo pekárnu.
 • Textil - Při praktických dílnách si žáci mohou vyzkoušet techniku tkaní, ušít si vlastní tašku nebo natisknout vlastní motiv na tričko. Při exkurzi mohou vidět např. výtvarnici Carolinu Sidon při práci technikou sítotisku.
 • Stavebnictví - Žáci si prakticky vyzkouší aplikaci hliněných omítek, navrhnou stavbu v programu Sketch Up a prozkoumají možnosti úspor energie v nízkoenergetické budově. Z exkurzí Vám doporučujeme např. objekt Zeměnky amerického architekta  Michaela Reynoldse, který využívá i odpadky - lahve, plechovky a staré pneumatiky. Stavba není napojena na inženýrské sítě a využívá vlastní zdroje energie, tepla i vody.
 • Dřevo - Při dílnách si žáci vyrobí jednoduchý kolíkový tkalcovský stav, který budou moci využívat ve škole ke tkaní. Další možností je výroba originálního dřevěného šperku nebo šachovnice. Umělecký truhlář Ondřej Suchan předvede žákům restaurování nábytku, řezbářka Magdalena Mézlová žákům ukáže vyřezávání forem na staročeské perníky.
 • Fotografování - Dílna osvětlí základy digitální fotografie, zvláště v reklamní a produktové oblasti. Hlavní pozornost zaostříme na možnosti fotoaparátu, výběr objektu, nasvětlení a volbu kompozice. Budeme fotit výrobky nebo drobné předměty, snímky zkusíme upravit v grafickém programu. Dílna vhodně doplňuje většinu řemeslných programů - žáci mohou pro fotografování využít jimi zhotovené výrobky - je možné ji objednat také nezávisle na ostatních dílnách.

Aktuální nabídku a podrobné informace o současné nabídce dílen získáte zde: Pro školy.

Investice do rozvoje vzdělávání.

Uložit