Aktuální projekty

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

11/2016 - 10/2020

Během čtyř let se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV budeme individuálně věnovat osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ. Všichni učitelé absolvují díky našemu partnerovi, Společnosti pro kvalitu školy, kolegiální podporu v oblasti mentorských dovedností. Co to znamená? Jednoduše řečeno, učitelé budou mít šanci se dlouhodobě zabývat správnými principy komunikace s dospělými tak, že postupně dokáží lépe sdílet své pedagogické zkušenosti a dovednosti s dalšími kolegy.

Lektoři Muzea Říčany se budou učitelům zároveň individuálně věnovat ve zkvalitňování výuky jako konzultanti. U MŠ v oblasti polytechnické, resp. řemeslné, u ZŠ v oblasti přírodovědné, zejména v zavádění badatelsky orientovaného vyučování na 1. stupni. Konzultanti budou s učiteli společně plánovat i realizovat vybrané výukové bloky a zároveň si na sobě vzájemně zkoušet nově nabyté poznatky z oblasti mentorské praxe. 

Po roce již bude mít učitel ve škol(ce) na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše za podpory konzultantů.

Pokud by se do projektu chtěli zapojit učitelé i z vaší škol(ky), neváhejte nás kontaktovat. Cyklus kolegiální podpory se bude realizovat dvakrát.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Učíme v přírodě

2/2017 - 9/2018

Díky finanční podpoře SFŽP na základě rozhodnutí ministra životního prostředí realizuje Muzeum Říčany projekt zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy formou podpory pedagogů při plánování výuky ve školní zahradě a terénu.  V projektu je zapojeno 9 škol, z každé školy 2 pedagogové.

Pedagogové se vzdělávají ve znalosti metod výuky v terénu a praktickém poznávání přírody, sdílejí zkušenosti během workshopů a exkurzí na ukázkové školní zahrady. Do vzdělávání se zapojují také studenti pedagogické fakulty a lektoři environmentální výchovy.

Během projektu vznikly v zapojených školách školní týmy složené z minimálně dvou pedagogů, které ve spolupráci s lektorem získané poznatky přizpůsobují podmínkám konkrétních škol a tvoří plány výuky v zahradě školy a terénu v okolí školy.

Školy získaly pomůcky pro výuku v zahradě a terénu.

Školní týmy plánují ve spolupráci s vedením škol proměnu zahrady tak, aby vyhovovala potřebám výuky.  Na základě představy jednotlivých škol zpracuje zahradní architekt základní studie proměny školních zahrad. 

Získané zkušenosti z projektu shrneme do sborníku dobré praxe, kterým se budou moci inspirovat další školy. 

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

 

Environmentální programy v Říčanech

1/2017 - 12/2017

Projekt je zaměřený na udržení a zkvalitnění široké a cenově dostupné nabídky environmentálních výukových programů Muzea Říčany pro školy. V rámci projektu jsou realizovány krátkodobé EVP pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

 

www.sfzp.cz a www.mzp.cz