Aktuální projekty

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

11/2016 - 10/2020

Učitelky a učitelé MŠ a ZŠ využívají dvouletou individuální podporu mentorek muzea při zavádění nových metod do své výuky.

Od roku 2016 se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnujeme osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ.

Zabýváme se společně oborovou didaktikou v polytechnické výchově na MŠ a v přírodních vědách na ZŠ. Formou střídavé výuky učitele podporujeme v zavádění nových metod a postupů. Pedagogové se učí využívat s dětmi nové materiály, pomůcky a přístroje. Zvyšují si také své pedagogické kompetence v oblasti plánování i hodnocení výuky. Na společných setkáních se prakticky učíme, jak nově nabyté dovednosti "posílat dál" svým kolegyním a kolegům. Po roce tréninku s našimi konzultanty dostává učitel ve škol(ce) na starosti svého kolegu, se kterým sdílí své zkušenosti a pomáhá mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. Učitelé se tak stávají interními mentory na své škole.  To vše opět za podpory našich mentorů. V této oblasti mentorské práce spolupracujeme se  Společností pro kvalitu školy. 

Během 2 let dostává každý pedagog, zapojený do projektu, od našich mentorů individuální podporu v rozsahu více než 170h přímé spolupráce a pomůcky pro výuku v hodnotě min. 20 000,- Kč

V září 2018 jsme začali s 45 pedagogy druhou vlnu projektu. Kapacita je nyní zcela naplněna.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Podstatou metody je přenášení aktivity z pedagoga na dítě. U klasických výrobků, které vídáme na nástěnkách ve školce, je většina aktivity na paní učitelce. Vymyslí téma, vyhledá si konkrétní výrobek, vymyslí z čeho a čím se bude tvořit, také jak – aby vše drželo pohromadě, pomůže dětem s tvorbou, aby to všechny děti měly stejně pěkné a hotové výrobky vystaví na nástěnku. Děti si tak rozvíjí jemnou motoriku a schopnost pracovat podle pokynů.

V tvořivé hře není cílem výrobek, dáme dítěti různé materiály, nástroje a jednoduchá pravidla. Dítě pak samo vymýšlí, co bude tvořit, z čeho, jaké potřebuje nástroje. S hotovým výrobkem si pak může hrát a dále ho vylepšovat. Rozvíjí si tak – kromě motoriky – konstrukční myšlení, kreativitu, schopnost pracovat s vlastními chybami atd. Samotné učitelky jsou velmi často překvapeny, co jejich děti dokázaly vymyslet.

Video z projektu

Aby děti získaly vztah k přírodě a přistupovaly ke svému okolí zodpovědně, musí s ním mít bezprostřední zkušenost. Vztah ani schopnost promýšlet důsledky svého konání nezískají z učebnic ani pracovních sešitů. Proto otvíráme učitelům dveře k badatelskému vyučování. Jde o pedagogický přístup, při kterém děti aktivně získávají informace a pracují podobně jako vědci – od otázek a domněnek přes pozorování a pokusy k závěrům a souvislostem. 

Procházíme s učiteli jednotlivé badatelské kroky podle ověřené metodiky Průvodce učitele badatelsky orientovaným vyučováním (www.badatele.cz). Učitelé si sami plánují a zkouší svoje vlastní lekce a získávají zkušenosti. Učí se společně s žáky, stávají se jejich průvodci. Uvědomují si, že nemusí umět pojmenovat všechno, co v přírodě najdou, ale právě hledání a otázky jsou to, co pohání přirozenou touhu dětí po poznání. 

Video z projektu


Hands On Muzeum

11/2018 - 10/2021

Návštěva výstavy nebo výukového programu v muzeu je často pro učitele i děti příjemným výletem. A co když lze návštěvu využít mnohem lépe? A jak se vlastně nejlépe naučíte něco nového? Pokud odpovíte na většinu následujících otázek ANO, jste v Muzeu Říčany správně.

UČÍ SE VÁM (vašim dětem) LÉPE, KDYŽ

  • vás to opravdu zajímá?
  • můžete být při učení aktivní?
  • si sami vyzkoušíte, zažijete na vlastní kůži to, co se učíte?
  • se neučíte jen jedním stylem učení? (např. poslouchám)
  • navazujete na vlastní zkušenosti?
  • využíváte různé druhy pomůcek?
  • se téma učení vztahuje k místu a lidem, kde žijete?
  • součástí učení je humor a zábava?
  • během učení zažijete úspěch?

V listopadu 2018 jsme začali úzce spolupracovat s vybranými učiteli říčanských základních škol. Společně do roku 2021 vytvoříme 14 ucelených vzdělávacích programů, které budou využívat zázemí Muzea Říčany (prostory, pomůcky, metodické zkušenosti) tak, že se čas strávený mimo školní lavice stane běžnou součástí naplánované výuky.  

S učiteli konzultujeme, podle jakých učebnic učí, k jakým tématům nemají potřebné pomůcky, kolik času mohou pro dané téma využít, jak propojit přírodovědu či historii s matematikou, českým jazykem či výtvarnou výchovou.

Poté vytvoříme potřebné pomůcky a navržené programy ověříme s učiteli v praxi během jejich výuky.

 


Oba projekty jsou finančně popořeny z prostředků Evropské unie:


Environmentální programy v Říčanech

9/2018 - 12/2019

Projekt je zaměřený na udržení a zkvalitnění široké a cenově dostupné nabídky environmentálních výukových programů Muzea Říčany pro školy. V rámci projektu jsou realizovány krátkodobé EVP pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Realizace těchto ekologických výukových programů je financována Státním fondem
životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.