Pro badatele

Muzeum poskytuje možnost využít sbírky i doprovodnou dokumentaci k badatelské a vzdělávací činnosti. Sbírkové předměty jsou poskytovány dle podmínek Režimu zacházení se sbírkou a Badatelského řádu Muzea Říčany.

Sbírkové předměty, doprovodná dokumentace a publikace z knihovny jsou k dispozici pouze prezenčně v prostorách muzea. Vždy je nutná předchozí domluva.

Máte co říci k historii a přírodě zdejšího regionu? Pošlete nám svůj příspěvek. 

Přijímané práce musí být podepsané, řádně strukturované, obsahovat informace o základních zdrojích (vlastní poznámkový aparát není nezbytně vyžadován, i když je velmi vítán). Muzeum Říčany si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit (se souhlasem autora).

Těšíme se, že takto společně přispějeme k širšímu poznání minulosti a přírody našeho města i jeho okolí.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Boukal, tel.: 604 237 175, e-mail: jan.boukal@muzeum.ricany.cz


Seznam periodik vhodných k bádání o regionu

(historie, archeologie)

 REGIONÁLNÍ PERIODIKA:

 • Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí (vydává Muzeum Brandýs n. L. a SOkA Praha-západ a SOkA Praha-východ).
 • Středočeský sborník historický (vydává SOA v Praze)
 • Středočeský vlastivědný sborník (vydává Muzeum Roztoky n. Vlt.)
 • Průzkumy památek (vydává NPÚ – Střední Čechy)
 • Památky Středních Čech
 • Archeologie ve středních Čechách (vydává ÚAPPSČ)
 • Práce muzea v Kolíně, řada historická (vydává Regionální muzeum v Kolíně, pod jehož působnost spadá též Českobrodsko a Kouřimsko) /též existuje řada přírodovědná/
 • Vlastivědný zpravodaj Polabí (vydává Polabské muzeum Poděbrady) /též enviromentalistika, biologie, apod./
 • Sborník vlastivědných prací z Podblanicka (vydává Muzeum ve Vlašimi a SOkA Benešov) /i přírodovědné články/

VYBRANÁ NADREGIONÁLNÍ PERIODIKA:

 • Zprávy památkové péče (vydává NPÚ)
 • Sborník Národního muzea (vydává NM)
 • Numismatické listy (vydává NM)

Vzpomínky pamětníků


Kameny zmizelých v Říčanech


Články o historii vydané v Muzeu Říčany

Z přírůstků muzea

Ze sbírek muzea

Další články