Poslání, cíle, směřování

Vize

Naší vizí je muzeum, které posiluje místní identitu a zprostředkovává poznání historie, kultury a přírody regionu všem věkovým skupinám. Úsilí směřujeme k povzbuzení vzájemné spolupráce lidí, respektu, jejich zájmu a odpovědnosti ke svému okolí.   

Poslání

Poskytujeme informace o přírodě, historii a kultuře regionu. Tvoříme sbírky, dokumentujeme současnost a předáváme praktické dovednosti, které vycházejí z místních tradic. Nabízíme místo pro setkávání všech věkových skupin. Provoz muzea je šetrný k životnímu prostředí, snažíme se k tomuto přístupu inspirovat také návštěvníky. Je pro nás samozřejmostí osobní přístup, otevřenost a vstřícnost.

Environmentálně šetrný provoz muzea

Hlavní budova je nízkoenergetická stavba. Stěny i střecha jsou zateplené minerální vlnou, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem, k větrání využíváme rekuperaci. Používáme úklidové prostředky šetrné k životnímu prostředí, recyklovaný papír pro tisk a úsporné spotřebiče.  Samozřejmostí je třídění odpadů - třídíme papír, plast, sklo, nápojové kartony, hliník, nebezpečné odpady i bioodpad. V muzeu je zajištěn odběr elektroodpadu, na zahradě máme k dispozici ukázkový trojkomorový komposter. Zahradu obhodpodařujeme bez chemických prostředků, hnojíme kompostem, zaléváme užitkovou vodou ze studny, dešťová voda ze střechy je odváděna do vsakovací jímky. Najdete zde hmyzí hotel, úkryt pro netopýry a čmelín. Jsme aktivním odběrným místem pro stanici handicapovaných živočichů ve Vlašimi.

Máme parkoviště pro kola.

Provozujeme environmentální poradnu.