Muzeum Říčany - hlavní budova

Muzeum Říčany

Adresa: Muzeum Říčany - hlavní budova, Rýdlova 14/271, Říčany

Co je zde možné navštívit:

 • výstavy
 • dílny, semináře a přednášky
 • kroužky pro děti
 • environmentální poradna
 • výukové programy pro školy
 • řemeslné dílny pro školy
 • prezenční studium pro badatele
 • zahradu se stálou venkovní expozicí


Zvětšit mapu

Environmentálně šetrný provoz muzea

Hlavní budova je nízkoenergetická stavba

 • stěny i střecha jsou zateplené minerální vlnou
 • okna s trojskly 
 • budky pro netopýry zabudované ve fasádě

Vytápění

 • tepelným čerpadlem
 • podlahové vytápění s regulací v každé místnosti a s čidly venkovní teploty
 • k větrání využíváme rekuperaci

Voda

 • dvojí rozvody – užitková do WC, pitná do kohoutků
 • ohřev teplé vody tepelným čerpadlem
 • dešťová voda se vsakuje na pozemku muzea

WC

 • splachujeme 3 nebo 6 litry (dvě tlačítka)
 • splachujeme – užitkovou vodou ze studny
 • používáme recyklovaný toaletní papír

Třídíme odpady

 • papír, plast, sklo, nápojové kartony, hliník, nebezpečné odpady, bioodpad, komunální odpad

Kompostujeme

 • ukázkový kompostér tříkomorový

Zahrada

 • je obhospodařovaná bez chemických prostředků
 • hnojíme kompostem
 • zaléváme užitkovou vodou ze studny
 • máme domeček pro hmyz

Používáme

 • úklidové prostředky šetrné k životnímu prostředí
 • recyklovaný papír pro tisk
 • staré papíry na poznámky
 • úsporné spotřebiče

Máme parkoviště pro kola.

Provozujeme environmentální poradnu.

Jsme aktivní odběrné místo pro stanici handicapovaných živočichů ve Vlašimi.