Muzejní zahrada

Zahrada

Expozice:  Dobrodružství v zahradě 

Hnízdo

Na zahradě můžete s dětmi posvačit a prohlédnout si expozici. Je zde umístěna voliéra, vyvýšené výukové záhony, ukázkové kompostéry a velký hmyzí hotel. Děti si mohou vyzkoušet, jak vidí různí živočichové nebo jak se chová voda v krajině, a navštívit obrovské ptačí hnízdo.

Cílem venkovní expozice v muzejní zahradě je vytváření pozitivního vztahu k zahradám jako k ostrovům přírody ve městech. Je to místo pro dobrodružství i relaxaci, pro tráven

í volného času. Představujeme zahradu pro život člověka i jiné organizmy.

Expozice je zpřístupněna v otevírací době veřejnosti zdarma přes pokladnu muzea, probíhají zde doprovodné aktivity k výstavám

a programy pro školy.

Návštěvní řád

Expozice Dobrodružství v zahradě byla vytvořena  v roce 2015 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí. Výše příspěvku: 423 479,- Kč